Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của công ty COMA 7.

Trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và trước sự mở rộng tầm nhìn vào năng lực và quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trên thế giới, chúng ta có thể nhận thấy hiện nay đa phần các doanh nghiệp Việt Nam đi vào hoạt động trong điều kiện thiếu vốn. Theo số liệu của cục thống kê, tính đến năm 2008, cả nước có trên 72.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số gần 2 triệu tỷ đồng. Ta thấy, quy mô vốn của toàn bộ DNVN chỉ tuơng đương với một tập đoàn đa quốc gia cỡ trung bình trên thế giới. DNVN có quy mô sản xuất nhỏ bé kéo theo khả năng cạnh tranh thấp kém, đẩy doanh nghiệp vào khó khăn về công nghệ sản xuất, phương thức tiếp thị sản phẩm, hạn chế về nằng lực hoạt động, năng lực quản lý, tiếp cận thông tin về các dịch vụ tài chính, dịch vụ cung ứng vốn đầu tư.
Đó là những khó khăn chung đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam và công ty COMA 7 không phải là ngoại lệ. Đứng trước những thách thức của quá trình hội nhập, công ty COMA 7 đã không ngừng nỗ lực đưa ra những giải pháp để ổn định hoạt động sản xuất và mở rộng quy mô. Trong hành trình ấy, công ty gặp rất nhiều khó khăn về lao động, chính sách quản lý, song vấn đề về vốn luôn luôn là vấn đề quan trọng.
Tỷ trọng vốn vay của công ty rất lớn, vào năm 2007 và năm 2008, con số này là 87%, trong đó nợ dài hạn chiếm tới 60%. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của công ty khi tham gia đấu thầu, và khả năng phản kháng lại những diễn biến xấu của nền kinh tế. Do đó, công ty luôn tìm cách để giải quyết để điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho hợp lý, với sự các con đường huy động vốn khác nhau để có thể giải quyết được khoản nợ dồn tù năm 2005 và nợ quá hạn năm 2007.
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về công ty COMA 7
Phần 2: Thực trạng công tác huy động vốn của công ty COMA 7
Phần 3: Giải pháp huy động vốn có hiệu quả của công ty COMA 7
Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của công ty COMA 7.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của công ty COMA 7. sẽ giúp ích cho bạn.