Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá Lời nói đầu Tính cấp thiết của đề tài

Công tác hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược trên thực tế còn khá mới mẻ đối với hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam. Nằm trong số đó có Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá. Việc xây dựng kế hoạch của Công ty mới chỉ dừng lại ở công tác kế hoạch hoá mà chưa có tầm chiến lược. Là một doanh nghiệp Nhà nước với nhiệm vụ chính là khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh nhà làm phụ gia xi măng, Công ty có nhiều thuận lợi: Tài nguyên dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn song Công ty đang ngày càng mất dần thị trường do sự cạnh tranh của các doanh nghiệp mới ra nhập ngành. Vì vậy, việc hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh là rất quan trọng và cấp bách đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty.
Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá, em đã tìm hiểu về công tác xây dựng kế hoạch của Công ty. Qua đó, em rút ra được nhận xét, thấy được vai trò, sự cần thiết phải hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty và vận dụng những kiến thức đã học để hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty.
Do khả năng có hạn và lần đầu nghiên cứu một vấn đề còn hết sức mới mẻ nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy, cô để chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn.
Phần 1: Lý luận chung về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tong nền kinh tế thị trường.
Phần 2: Thực trạng xây dựng và thực hiện kế hoạch ở Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá.
Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh đến năm 2010 của Công ty Khoáng sản - Xây dựng - Phụ gia xi măng Thanh Hoá
Xem Thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá Lời nói đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá Lời nói đ sẽ giúp ích cho bạn.