Báo cáo thực tập tại công ty gạch ốp lát hà nội

Trong Marketing hiện đại, hoạt động phân phối sản phẩm không chỉ là việc cấp phát hàng hoá( như trong cơ chế tập trung, bao cấp) hay là việc trao đổi hàng hoá thông thường giữa ngừơi có sản phẩm hàng hoávới người cần hàng hoá đó mà là một khái niệm tương đối rộng. Để đảm bảo cho hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao thì đối với nhà quản trị của doanh nghiệp phải nắm vững bản chất của hoạt động phân phối sản phẩm trong lý thuyết Marketing hiện đại.
Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về hoạt động phân phối sản phẩm . Đứng trên quan điểm của nhà kinh tế thì hoạt động phân phối sản phẩm là tổng hợp các hoạt động chuẩn bị, tổ chức tiêu thụ và các hoạt động sau tiêu thụ. Cũng có khái niệm cho rằng: hoạt động phân phối sản phẩm là hoạt động bán hàng của doanh nghiệp . Một khái niệm khác mang tính rộng hơn: "hoạt động phân phối sản phẩm là hoạt động lưu thông hàng hoá trong xã hội”. Quan điểm của các nhà quản trị cho rằng: “ hoạt động phân phối sản phẩm là việc trả lời các câu hỏi: cung cấp sản phẩm mình có cho ai? cung cấp sản phẩm đó bằng cách nào? và làm thế nào cho khách hàng của mình hài lòng nhất ? ”.
Phần II
thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm ở công ty gạch ốp lát hà nội
Phần II
thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm ở công ty gạch ốp lát hà nội
Phần các doanh nghiệp sản xuất với một số lượng mặt hàng không lớn trong danh mục hàng hoá tiêu dùng trên thị trường và cũng không có khả năng giao tiếp với hàng nghìn cửa hàng bán lẻ được phân bố rộng khắp trên thị trường
Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại công ty gạch ốp lát hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty gạch ốp lát hà nội sẽ giúp ích cho bạn.