Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nguyên cứu sản xuất và ứng dụng etanol

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nguyên cứu sản xuất và ứng dụng etanol


  Nguyên cứu sản xuất và ứng dụng etanol

  MỤC LỤC.

  MỤC LỤC. . 1

  LỜI MỞ ĐẦU. . 5

  Chương I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ NHIÊN LIỆU ETHANOL

  (XĂNG PHA CỒN, GASOHOL). . 6

  I. Vài nét về lịch sử sử dụng nhiên liệu ethanol. . 6

  II. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng nhiên liệu Ethanol. 7

  II.1. Lợi ích. . 7

  II.1.1. Lợi ích về kinh tế 7

  II.1.2. Lợi ích về môi trường. 7

  II.2. Hạn chế khi sử dụng nhiên liệu ethanol. 8

  III. Tình hình sản xuất và sử dụng nhiên liệu ethanol hiện nay trên thế giới. 8

  IV. Một số thông tin về giá cả ethanol nhiên liệu. 9

  V. Tình hình sản xuất và khả năng sử dụng ethanol nhiên liệu ở nước ta. . 10

  Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU. 13

  I. Sản xuất ethanol từ nguyên liệu chứa tinh bột (sắn, ngô). . 13

  I.1. Tổng quan về nguyên liệu. . 13

  I.1.1. Thành phần quan trọng và chủ yếu đối với nguyên liệu chứa tinh bột để

  sản xuất ethanol. . 13

  I.1.2. Nguyên liệu chứa tinh bột để sản xuất ethanol. 14

  I.1.2.1. Sắn. . 14

  I.1.2.2. Ngô. . 15

  I.2. Các công đoạn chính trong quá trình sản xuất ethanol từ tinh bột. 16

  I.3. Thuyết minh các công đoạn sản xuất ethanol từ tinh bột. 18

  I.3.1. Làm sạch. 18

  I.3.2. Nghiền nguyên liệu. . 18

  I.3.3. Nấu nguyên liệu. 18

  I.3.4. Đường hoá. 19

  I.3.5. Lên men. 21

  I.3.6. Chưng cất và tinh chế rượu. . 26

  II. Sản xuất ethanol từ rỉ đường. . 30

  II.1. Tổng quan về nguyên liệu. 30

  II.1.1. Giới thiệu nguyên liệu. . 30

  II.1.2. Bảo quản nguyên liệu. 31

  II.2. Các công đoạn chính của việc sản xuất ethanol từ rỉ đường. 32

  II.2.1. Chuẩn bị dịch lên men. . 34

  II.2.1.1. Pha loãng. 34

  II.2.1.2. Acide hóa. 34

  II.2.1.3. Bổ sung chất sát trùng. . 35

  II.2.1.4. Bổ sung chất dinh dưỡng 35

  II.2.2. Lên men. 35

  II.2.3. Chưng cất và tinh chế. 36

  III. Sản xuất ethanol từ nguyên liệu chứa cellulose (rơm rạ, mùn cưa ). 37

  III.1. Tổng quan về nguyên liệu và phương pháp sản xuất. . 37

  III.1.1. Tổng quan về nguyên liệu. 37

  III.1.2. Tổng quan về phương pháp sản xuất. 39

  III.2. Chuẩn bị nguyên liệu. 41

  III.2.1. Mục đích. 41

  III.2.2. Sơ đồ khối. 42

  III.2.3. Thuyết minh sơ đồ. . 42

  III.3. Tiền xử lí. 42

  III.3.1. Mục đích. 42

  III.3.2. Sơ đồ khối. 43

  III.3.3. Thuyết minh sơ đồ. . 43

  III.4. Đường hoá và lên men. 45

  III.4.1. Mục đích. 45

  III.4.2. Sơ đồ Công Nghệ quá trình đường hóa và lên men. 45

  III.4.3. Thuyết minh sơ đồ Công Nghệ quá trình đường hóa và lên men. 48

  III.5. Tinh chế sản phẩm. 52

  III.5.1. Mục đích. 52

  III.5.2. Sơ đồ. 53

  III.5.3. Thuyết minh sơ đồ. . 55

  III.6. Xử lý nước thải. . 59

  III.6.1. Mục đích. 59

  III.6.2. Sơ đồ. 59

  III.6.3. Thuyết minh sơ đồ. . 61

  IV. Các phương pháp thu nhận cồn khan. . 61

  IV.1. Mục đích. 61

  IV.2. Công Nghệ tách nước tạo cồn khan 62

  IV.2.1. Chưng cất chân không. 62

  IV.2.2. Dùng Na2SO4, CaSO4, CaCO3, CuSO4 khan để hấp phụ nước. 63

  IV.2.3. Bốc hơi thẩm thấu qua màng lọc. 63

  IV.2.4. Chưng cất đẳng phí. 64

  IV.2.5. Hấp phụ rây phân tử. . 66

  IV.2.5.1. Sơ đồ công nghệ. 66

  IV.2.5.2. Thuyết minh sơ đồ. . 68

  IV.2.5.3. Tình hình làm khan cồn ở Việt Nam bằng Zeolit: . 69

  IV.3. Nhận xét. . 70

  IV. Đánh giá các phương pháp sản xuất ethanol. 70

  Chương III: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỐI TRỘN ETHANOL VÀO

  CONDENSATE CỦA VIỆT NAM. 73

  I. Tổng quan về Xăng. 73

  I.1. Các tính chất của xăng. 75

  I.1.1. Các chỉ tiêu về tính chất vật lý. 75

  I.1.1.1. Khối lượng riêng. 75

  I.1.1.2. Áp suất hơi bão hòa. 75

  I.1.1.3. Thành phần cất. . 76

  I.1.2. Các chỉ tiêu về tính chất sử dụng. 77

  I.1.2.1. Trị số octane. . 77

  I.1.2.2. Nhiệt độ chớp cháy. 80

  I.1.2.3. Tính ổn định hóa học. 80

  I.1.2.4. Các chỉ tiêu khác. 80

  I.2. Lợi ích và tác hại của xăng. 81

  I.2.1. Lợi ích. 81

  I.2.2. Tác hại. 81

  I.2.2.1. Đối với sức khỏe con người. 82

  I.2.2.2. Đối với môi trường 83

  I.3. Các biện pháp kỹ thuật làm giảm mức độ gây ô nhiễm của động cơ xăng. 86

  I.3.1. Cải thiện động cơ và tối ưu quá trình cháy. 86

  I.3.2. Xử lí khí xả bằng bộ xúc tác. 86

  I.3.3. Cải thiện nhiên liệu bằng cách sử dụng nhiên liệu sạch hay dùng nhiên

  liệu thay thế. . 87

  II. Nghiên cứu khả năng phối trộn ethanol vào condensate Việt Nam . 91

  II.1. Giới thiệu chung về condensate Việt Nam. . 91

  II.1.1. Condensate. 91

  II.1.2. Thành phần và đặc tính của condensate Việt Nam. . 91

  II.1.3. Tình hình khai thác và trữ lượng condensate Việt Nam. . 91

  II.1.4. Tình hình sử dụng condensate tại Việt Nam hiện nay. 92

  II.2. Thuận lợi và khó khăn của việc pha ethanol vào condensate. 93

  II.2.1. Thuận lợi. . 93

  II.2.1. Khó khăn. . 93

  II.3. Khảo sát ảnh hưởng của ethanol lên các tính chất sử dụng của nhiện liệu

  khi phối trộn vào condensate . 94

  II.3.1. Ảnh hưởng của ethanol đến trị số octane của xăng. 94

  II.3.2. Ảnh hưởng của ethanol đến áp suất hơi bão hòa của xăng. . 94

  II.3.4. Ảnh hưởng của ethanol đến sự tách lớp của Gasohol. . 102

  II.3.5. Ảnh hưởng đến sự phát thải của các chất gây ô nhiễm. . 102

  II.4. xây dựng quy trình pha trộn Gasohol. 104

  II.4.1. Nguyên tắc pha trộn. 104

  II.4.2. Sơ đồ pha trộn. . 104

  III. Tính toán phối trộn. 106

  >[email protected]<script type="text/javascript">
  (function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
  . Huế: 21/01/2009 www.phongviet.com.vn.

  Nguồn: SVTH: Nguyễn Văn Chín; GVHD: Ths. Trương Hữu Trì Trang 4/117

  III.1. Mục đích. 106

  III.2. Nguyên tắc phối trộn. 106

  III.2.1. Tính chỉ số octane (RON) . . 106

  III.2.2. Tỷ trọng (d15

  4). 107

  III.2.3. Tính % khối lượng lưu huỳnh (%S). 107

  III.2.4. Tính hàm lượng Aromatic (%Ar). . 107

  III.2.5. Tính áp suất hơi bão hòa (TVV). . 108

  III.3. Các tính chất về nguồn phối trộn. 109

  III.3.1. Condensate. . 109

  III.3.2. Ethanol 99,5% khối lượng. 109

  III.3.3. Reformate. 109

  III.3.4. Xăng FCC. 110

  III.3.5. Butane. 110

  III.4. Tiến hành phối trộn 111

  III.4.1. Condensate và ethanol. 111

  III.4.2. Condensate, ethanol và reformate. . 112

  III.4.3. Condensate, ethanol và xăng FCC. 113

  III.4.4. Condensate, ethanol, xăng FCC, reformate và butane. . 113


  Xem Thêm: Nguyên cứu sản xuất và ứng dụng etanol
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nguyên cứu sản xuất và ứng dụng etanol sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status