Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4

Trong cơ chế thị trường và sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung các doanh nghiệp phải thực sự chủ động trong phưng thức làm ăn chính của mình. Cơ hội và thách thức cũng rất lớn, để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường đòi hỏi Doanh nghiệp năng động sáng tạo trong kinh doanh, đồng thời phải quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm phát huy nội lực và tận dụng ngoại lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp mình
Thực tế trong những năm vừa qua sau đại hội đảng lần thứ VI (1986) đất nước ta chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời gian đó có những chuyển đổi to lớn song cũng không gặp ít khó khăn. Tồn tại là mục tiêu mà bất cứ Doanh nghiệp nào cũng hướng tới. Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế , nền kinh tế muốn phát triển thì trước hết tế bào đó phải khoẻ mạnh và phát triển. điều đó muốn nói lên rằng Doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả , hiệu quả ấy về mặt lượng thể hiện tương quan doanh thu thu được và kết quả bỏ ra, vì vậy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu các Doanh nghiệp, no phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, là chỉ tiêu để Doanh nghiệp đánh giá kết quả của mình sau một thời gian hoạt động, thường là quý, năm .
Sau thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4, tôi thấy Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4 là Doanh nghiệp cổ phần làm ăn có hiệu quả , Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4 đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại những nhân tố làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty như doanh thu chưa ổn định, công tác maketing chưa tốt .
. Nội dung của chuyên đề gồm 2 phần chính
Phần 1: Phân tích tình hình hiệu quả kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4
Phần 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4
Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4 sẽ giúp ích cho bạn.