Mô hình tập đoàn kinh tế của Trung Quốc

Bối cảnh quốc tế trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 đã có nhiều thay đổi lớn lao. Sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, việc toàn cầu hoá lĩnh vực tài chính và sự liên kết của các thị trươờng tài chính đơược tăng cơường. Các thị trươờng riêng biệt và các nền kinh tế quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, cùng với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã trở thành những yếu tố đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự hợp tác và liên minh chiến lược giữa các công ty, dẫn đến sự mở rộng và phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn kinh tế. Tập đoàn kinh tế trở thành biểu tươợng sức mạnh của một quốc gia, bảo vệ nền kinh tế trong nơước trơước sự thâm nhập của các nền kinh tế khác.
Chương 1 : kháI quát chung về cảI cách doanh nghiệp nhà nước ở trung quốc từ
Chương 2 : mô hình tập đoàn kinh tế của Trung Quốc
Chương 3 : Những bài học kinh nghiệm đối với việt naM trong quá trình hình thành và phát triển
Xem Thêm: Mô hình tập đoàn kinh tế của Trung Quốc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình tập đoàn kinh tế của Trung Quốc sẽ giúp ích cho bạn.