Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dược phẩm T.W1

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường ngày nay, mọi doanh nghiệp đều gặp phải những khó khăn thuận lợi nhất định. Vì vậy bất kì một doanh nghiệp nào cũng đều phải xây dựng cho mình mục tiêu hoạt động kinh doanh. Đó là mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để có thể đạt được mục tiêu này họ phải vận dụng, khai thác triệt để các cách thức, các phương pháp sản xuất kinh doanh, kể cả thủ đoạn để chiếm lĩnh thị trường, hạ chi phí sản xuất, quay vòng vốn nhanh .dĩ nhiên chỉ trong khuôn khổ pháp luật hiện hành cho phép .Có thể nói, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với cả xã hội .
Công ty Dược phẩm T.W1 là một Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trưc thuộc Tổng công ty dược Việt Nam-Bộ Ytế. Công ty không phải là đơn vị mua bán hàng hoá đơn thuần mà kiêm cả hai nhiệm vụ: phục vụ và kinh doanh. Do đó Công ty cũng như các đơn vị kinh doanh khác là phải cạnh tranh để tồn tại. Tuy nhiên, hàng hoá của Công ty là loại hàng hoá đặc biệt liên quan đến sức khoẻ và tính mạng con người nên Công ty luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, sau mới đến mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận .
Đề tài gồm 3 phần:
Phần I. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh
Phần II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty dược phẩm T.W1
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Dược phẩm T.W1
Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dược phẩm T.W1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dược phẩm T.W1 sẽ giúp ích cho bạn.