Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Luận văn thạc sĩ toán học : Bài toán tựa cân bằng tổng loại i và các vấn đề liên quan

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sĩ toán học : Bài toán tựa cân bằng tổng loại i và các vấn đề liên quan


  Môc lôc

  Lêi nãi ®Çu 2

  1 KiÕn thøc c¬ b¶n cña gi¶i tÝch ®a trÞ 5

  1.1 TËp låi vµ c¸c tÝnh chÊt . 5

  1.2 Nãn vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan . 7

  1.3 ¸nh x¹ ®a trÞ . 8

  1.4 TÝnh liªn tôc vµ liªn tôc theo nãn cña ¸nh x¹ ®a trÞ . 12

  1.5 TÝnh låi theo nãn cña ¸nh x¹ ®a trÞ . 16

  1.6 C¸c ®Þnh lý vÒ ®iÓm bÊt ®éng cña ¸nh x¹ ®a trÞ . 19

  2 Bµi to¸n tùa c©n b»ng tæng qu¸t lo¹i I 22

  2.1 Bµi to¸n tùa c©n b»ng tæng qu¸t lo¹i I 22

  2.2 Mét sè bµi to¸n liªn quan 23

  2.3 Sù tån t¹i nghiÖm cña bµi to¸n tùa c©n b»ng tæng qu¸t lo¹i I vµ

  nhưng bµi to¸n liªn quan . 25

  3 øng dông vµo c¸c bµi to¸n tèi ­u ®a trÞ 38

  3.1 Bµi to¸n tùa tèi ­u lo¹i I . 38

  3.2 Bµi to¸n quan hÖ tùa biÕn ph©n lo¹i I 43

  3.3 Bµi to¸n bao hµm thøc tùa biÕn ph©n lý t­ëng trªn lo¹i I 45

  Tµi liÖu tham kh¶o . 51


  Xem Thêm: Luận văn thạc sĩ toán học : Bài toán tựa cân bằng tổng loại i và các vấn đề liên quan
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sĩ toán học : Bài toán tựa cân bằng tổng loại i và các vấn đề liên quan sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status