Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ HÌNH ẢNH CỦA THƯƠNG HIỆU TRUNG NGUYÊN
Mở đầu


Trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam như chợt bừng tỉnh với việc nhận thức rằng có một yếu tố khác nữa ngoài yếu tố chất lượng, giá cả tham gia vào chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Đó chính là thương hiệu của sản phẩm .


Sản phẩm là những gì được sản xuất ra trong nhà máy nhưng thương hiệu là những gì khách hàng mua. Sản phẩm có thể bị bắt chước bởi các đối thủ cạnh tranh nhưng thương hiệu là tài sản của riêng công ty. Sản phẩm có thể nhanh chóng bị lạc hậu, nhưng thương hiệu nếu thành công sẽ không bao giờ bị lạc hậu. Thương hiệu chính là một bộ phận cấu thành của sản phẩm. Nó càng được khẳng định thì uy tín của sản phẩm đối với người tiêu dùng càng tăng, khả năng tiêu thụ của sản phẩm càng lớn. Vì vậy để có thể phát triển và đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu.


Cà phê Trung Nguyên như là một doanh nghiệp đi tiên phong trong tiến trình nhận thức đó. Với những chiến lược khá rõ ràng và cụ thể thương hiệu Trung Nguyên đang ngày một khẳng định vai trò, vị trí của mình trên thị trường Việt Nam và vươn ra thế giới.


Tuy nhiên trong vấn đè quản lí thương hiệu của Trung Nguyên không phải là không có những bất cập. Trong đề tài này em xin đưa ra một số giải pháp nhằm quản lí hình ảnh của thương hiệu Trung Nguyên dựa trên lí thuyết về thương hiệu và thực tế phát triển của Trung Nguyên.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU 2
I. Khái niệm, nội dung, vai trò, bản chất thương hiệu. 2
1. Khái niệm thương hiệu (Trademark). 2
2. Nội dung thương hiệu. 3
3. Vai trò của thương hiệu 7
3.1. Tăng cường sự trung thành của khách hàng và giảm chi phí tìm kiếm 7
3.2. Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 7
4. Bản chất của thương hiệu. 8
4.1. Thương hiệu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm, dich 8
4.2. Thương hiệu là sự đảm bảo lợi ích của cả khách hàng và doanh nghiệp. 9
II. Giá trị của thương hiệu. 9
1. Sự nhận biết thương hiệu của khách hàng. 10
2. Chất lượng cảm nhận. 10
3. Sự trung thành của khách hàng. 11
3.1. Lòng trung thành và giá trị của thương hiệu. 11
3.2. Tăng cường lòng trung thành thương hiệu. 12
CHƯƠNG 2: THƯƠNG HIỆU TRUNG NGUYÊN 13
I. Lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 13
II. Thực trạng việc duy trì và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 18
1. Thành công trong quá trình duy trì và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 18
2. Những vấn đề còn tồn tại của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 20
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN. 23
I. Giải pháp trong chiến lược nhượng quyền thương hiệu của Trung nguyên. 23
1.Tiến hành đánh giá lại toàn bộ hệ thống quán nhượng quyền. 23
2. Đưa ra các tiêu chuẩn franchise. 23
3. Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của khách hàng. 24
II. Các giải pháp Marketing - Mix 25
1.Về sản phẩm (Product). 25
2.Về giá cả (Price). 26
3.Về phân phối (Place). 26
4. Về xúc tiến hỗn hợp (Promotion). 27


KẾT LUẬN 29


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm quản lý hình ảnh của thương hiệu Trung Nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm quản lý hình ảnh của thương hiệu Trung Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.