Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Công ty TNHH Cao Cường

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Công ty TNHH Cao Cường


  Xuất khẩu là việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ cho nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán.
  Cơ sở của hoạt động xuất khẩu là hoạt động bán và trao đổi hàng hoá (bao gồm cả hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình) trong nước. Khi sản xuất phát triển và việc trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia phát triển, sự phân công lao động quốc tế hình thành rõ nét, hoạt động này mở rộng phạm vi ra ngoài biên giới của các quốc gia (hay thị trường nội địa với các khu chế xuất trong nước).
  Hoạt động xuất khẩu là hoạt động tất yếu của các quốc gia trong qúa trình phát triển. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, các nguồn tài nguyên . dẫn đến sự khác nhau về lợi thế trong các lĩnh vực khác nhau của các quốc gia. Đề khai thác tối đa lợi thế và khắc phục các hạn chế, tận dụng các cơ hội và hạn chế các thách thức tạo ra sự cân bằng các yếu tố trong quá trình sản xuất và tiêu dùng, các quốc gia phải tiến hành trao đổi các loại hàng hoá và dịch vụ cho nhau.
  Đề tài: "Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Công ty TNHH Cao Cường".
  Kết cấu bài viết gồm ba phần:
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.
  PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY TNHH CAO CƯỜNG.
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY.
  MỤC LỤC
  PHẦN I: NÂNG CAO HIÊU QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU LÀ
  NHIỆM VỤ CƠ BẢN VÀ LÂU DÀI CỦA CÁC DOANH
  NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG . 2
  I. KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU . 2
  II. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI
  CÁC DOANH NGHIỆP 3
  III. HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU 5
  1. Xuất khẩu trực tiếp 5
  2. Xuất khẩu uỷ thác 6
  3. xuất khẩu gia công uỷ thác . 6
  4. Buôn bán đối lưu . 6
  5. Xuất khẩu theo nghị định thư (xuất khẩu trả nợ) . 6
  PHẦN II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN
  XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY TNHH
  CAO CƯỜNG 8
  A. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU
  CỦA CÔNG TY . 8
  I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 8
  II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YÊÚ CÓ ẢNH HƯỞNG
  ĐẾN HIỆU QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY . 11
  1. Chức năng nhiệm vụ 11
  2. Quyền hạn của Công ty .12
  3. Cơ cấu bộ máy tổ chức 14
  4 . Nhiệm vụ các phòng ban 14
  5. Đặc điểm nguồn cung ứng của Công ty ảnh hưởng của nó đến hiệu quả.17
  6. Đặc điểm về lao động . 19
  7 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ tác động đến nâng cao hiệu quả xuất
  nhập khẩu . 20
  7.1 Thị trường trong nước . 20
  7.2. Thị trường ngoài nước . 21
  B. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH
  XUẤT NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY 23
  I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU MUA HÀNG HOÁ CHO VIỆC XUẤT
  NHẬP KHẨU . 23
  1. Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty . 23
  2. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty ( 2001,2002,2003) 24
  3. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu hiệu quả . 28
  3.1. Chỉ tiêu lợi nhuận 28
  3.2 .Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận . 30
  3.3 hiệu quả sử dụng vốn của Công ty qua hai năm 2002-2003 . 34
  4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện chỉ tiêu hiệu quả của công ty 37
  4.1 Những ưu điểm 37
  4.2 Những tồn tại . 38
  PHẦN III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ
  BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY . 39
  I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỊNH
  HƯỚNG CỦA CÔNG TY CHO NHỮNG NĂM TỚI (04 - 06) 39
  1. Xây dựng chính sách giá phù hợp . 40
  2. Hợp lý hoá trong tiêu thụ sản phẩm: 41
  3. Đẩy mạnh các hoạt động khuyếch trương sản phẩm 41
  II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC
  HIỆN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 42


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Công ty TNHH Cao Cường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở Công ty TNHH Cao Cường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status