Tên đề tài:
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TỔNG KHO DỮ LIỆU TRONG CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
A. MỞ ĐẦU


Mục tiêu chính của các tổ chức, doanh ngiệp là phục vụ tốt yêu cầu của khách hàng và giành ưu thế trong cạnh tranh. Xu thế phát triển của các xí ngiệp hiện nay theo hướng có thể quản lí được các hoạt động, các doanh nghiệp của từng xí nghiệp. Người quản lí không chỉ cần biết điều gì đã xảy ra trong doanh nghiệp của mình mà cần phải biết được tại sao.
Trong giai đoạn xử lí dữ liệu tự động nhờ những kĩ thuật của công nghệ thông tin, các xí nghiệp đã xây dựng được nhiều ứng dụng để trả lời câu hỏi “Những cái gì đã xẩy ra”. Các hệ thống thông tin hiện đại sẽ giúp các nhà quản lí hiểu được “Tại sao những điều đó đã xẩy ra trong thực tế” và để giành được lợi thế trong cạnh tranh,đáp ứng những yêu cầu thay đổi thường xuyên của người sử dụng thì các xí nghiệp phải đoán biết được “ những điều gì đã xẩy ra ”.
Để giải quyết những vấn đề trên thì cần có các phương pháp,công cụ để tổ chức,xử lí khai thác tốt những kho dữ liệu (datawarehouse) liên quan.


Trên thế giới khái niệm dataware hóue đã trở thành thông dựng trong các tổ chức kinh tế, các công ty lớn nhưng ở Việt Nam khái niệm này mới chỉ xuất hiện trên sách tham khảo hoặc được sử dụng rất ít trong các tổ chức doanh nghiệp ở nước ta. Chính vì thế em tìm hiểu về đề tài này chỉ với một mục đích nhỏ là giới thiệu khái quát về khái niệm kho dữ liệu là gì?Cấu trúc của nó ra sao?chúng ta có thể xây dựng và phát triển kho dữ liệu như thế nào ?các yêu cầu khi xây dựng ? Quan trọng hơn là việc ứng dụng kho dữ liệu vào thực tiễn: Chúng ta có thể truy nhập và tìm kiếm dữ liệu trong kho như thế nào để đưa ra các quyết định chính xác.


Khi các tổ chức kinh tế càng mở rộng,quy mô ngày một tăng,thi trường ngày một phức tạp, tính cạnh tranh ngày một gay gắt thì nguồn dữ liệu thông tin và cách quản lí sao cho có hiệu quả ngày một trở nên quan trọng, đồng nghĩa với việc xây dựng và khai thác kho dữ liệu càng cần thiết. Khi đã tiếp cận và hiểu thêm về datawarehouse thì mối quan tâm và quyết định trong quản lí dữ liêụ, thông tin của các công ty về việc xây dựng cho mình một phương thức quản lí tốt hơn, hiệu quả hơn. Sự phát triển trong các doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nước ta thơì kì công nghiệp hoá,hiện đại hoá.


A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
II KHAI THÁC SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU
III XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHO DỮ LIỆU
IV MÔ HÌNH KHO DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
C. LỜI CẢM ƠN


Xem Thêm: Tổng quan về quản trị tổng kho dữ liệu trong các tổ chức doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về quản trị tổng kho dữ liệu trong các tổ chức doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.