Tên đề tài:
GIẢI PHÁP CHO VIỆC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY 20
LờI NóI ĐầU


Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cũng ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. Do vậy mà hiện tượng thất bại, phá sản ở doanh nghiệp này, sự thành công rực rỡ ở doanh nghiệp khác trở thành thực tế bình thường ngày nay. Loại trừ mọi yếu tố ngẫu nhiên, có thể nói cái quyết định đến quá trình phát triển và thành công của doanh nghiệp chính là các hoạt động quản trị nhân lực mà trong đó công tác đánh gía thực hiện công việc là mấu chốt và là tiền đề cho các hoạt động nhân lực khác có hiệu quả.
Đứng trên giác độ vĩ mô, một đất nước muốn đạt được các mục tiêu tổng thể về kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục thì cần phải xây dựng và thiết kế một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả. Nếu không có tầm nhìn của một chiến lược như thế, không có một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn, chẳng những cái đích phát triển không đạt được, mà đất nước còn rơi vào tình trạng khủng khoảng về kinh tế, rối ren về chính trị và sẽ bị tụt hậu so với thế giới xung quanh.


Còn xét ở góc độ vi mô, doanh nghiệp cần xây dựng,thiết kế và triển khai các hoạt động quản trị nhân lực có hiệu quả ,đặc biệt là công tác đánh gía thực hiện công việc sao cho hiệu suất làm việc của các nhân viên đạt tối đa dẫn tới doanh nghiệp có đủ tiềm lực để cạnh tranh với các đối thủ khác trên thương trường. Có như thế thì các mục tiêu đề ra mới có phương thức, cơ sở khoa học để thực hiện. Đặc biệt là trong điều kiện hiện tại ở nước ta, sự bùng nổ số lượng doanh nghiệp đi đôi với sự bùng nổ kinh tế, sự gay gắt quyết liệt trong cạnh tranh đã làm cho các doanh nghiệp đầu ngành của Nhà nước phải đối đầu với các doanh nghiệp mới nổi trên thị trường vốn là độc quyền trước đây. Không ít các doanh nghiệp Nhà nước đã thất bại trong kinh doanh và phải giải tán hoặc sáp nhập với các đơn vị khác. Trong tình hình như vậy, doanh nghiệp nào hoạch định được cho mình một chính sách nhằm khai thác phát huy tối đa tiềm lực sẵn có,đặc biệt là khai thác được tiềm năng của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp thì sẽ tìm được lối ra và khẳng định được mình trên thị trường.


Trong điều kiện tiếp cận với thực tế không nhiều,thời gian cũng như khản năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Vì vậy, rất mong được cô giáo sửa chữa và góp ý.

Bố cục đề án bao gồm:
Lời nói đầu
Phần I: Lý luận cơ bản về công tác đánh giá thực hiện Công việc
Phần II: Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Công ty 20
Phần III: GiảI pháp cho việc xây dựng và triển khai Chương trình đánh giá thực hiện công việc tạI công ty 20


Xem Thêm: Giải pháp cho việc xây dựng và triển khai Chương trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp cho việc xây dựng và triển khai Chương trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty 20 sẽ giúp ích cho bạn.