Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP
LỜI NÓI ĐẦU


Ngày nay,trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp được coi là những tế bào của xã hội mà sự tồn tại và phát triển của chúng gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.Sự phát triển của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý tài chính của bản thân doanh nghiệp hay nói cách khác phụ thuộc rất lớn vào việc quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cho doanh nghiệp.


Vốn được coi là yếu tố đặt nền móng duy trì năng lực sản xuất và phát triển của doanh nghiệp.Vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp là làm thế nào sử dụng số vốn huy động được một cách hiệu quả nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất. Để có chổ đứng vững chắc trong cơ chế mới đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải năng động và mềm dẻo trong việc điều chỉnh kịp thời phương hướng sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có để tìm ra lời giải cho bài toán về việc làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của mình.


Hiểu được tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp, cùng với những kiến thức đã được trang bị trong thời gian học tập tại trường,qua thời gian thực tập tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp em đã lựa chọn đi sâu tìm hiểu đề tài:”Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp,ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài của em gồm 3 phần cơ bản sau:
Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn sản kinh doanh trong cácdoanh nghiệp
Phần 2: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
Phần 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp


MỤC LỤC


Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1: Khái niệm, đặc điểm,cách phân loại và vai trò của vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1: Khái niệm và đặc điểm của vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2: Cách phân loại vốn sản xuất kinh doanh
1.1.3: Vai trò của vốn sản xuất kinh doanh
1.2: Quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1: Quản lý vốn cố định
1.2.2: Quản lý vốn lưu động
1.3: Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
1.3.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn


Phần 2: THỰC TRẠNG VÀ HIÊU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP
2.1: Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
2.2: Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.1: Cơ cấu tổ chức và nhân sự
2.2.1.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của xí nghiệp
2.2.1.2: Cơ cấu bộ máy kế toán của xí nghiệp
2.2.3: Đặc điểm tổ chức và quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm
2.2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong những năm gần đây
2.3: Phân tích tình hình sử dụng vốn của xí nghiệp Formatch Tam HIệp
2.3.1: Khái quát chung về nguồn vốn của xí nghiệp
2.3.2: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp
2.3.4: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp


Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP
3.1: Định hướng huy động và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
3.2: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
3.2.1: Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
3.2.2: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp formatch tam h
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp formatch tam h sẽ giúp ích cho bạn.