Tên đề tài:
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CYBERSOFT
LỜI MỞ ĐẦU


Ngày nay,công nghệ thông tin đang được ứng dụng vào mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, cũng như trong kinh tế, nhằm nâng cao năng suất lao động của con người. Trong lĩnh vực quản lý, các nhà quản lý luôn coi công nghệ thông tin là công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức mình. Đứng trước những thách thức, những cạnh tranh gay gắt đó các nhà quản lý cần phải khai thác một cách triệt để những ưu thế của việc ứng dụng tin học trong quản lý mới có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.


Trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì việc quan hệ, giao dịch với khách hàng là tất yếu và vô cùng cần thiết. Quy mô của công ty càng lớn thì các lượng giao dịch càng nhiều. Vì vậy, các vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để theo dõi và quản lý tốt các thông tin về khách hàng của công ty. Nếu việc quản lý này được tiến hành thủ công thì mỗi lần cần đưa thông về một khách hàng nào đó, cán bộ quản lý hồ sơ lại phải lục tìm trong đống hồ sơ. Việc này rất mất thời gian và tình hình sẽ càng khó khăn hơn khi đống hồ sơ ngày càng dầy lên. Ngoài ra, các quan hệ, giao dịch với khách hàng sẽ có nhiều vấn đề khác nảy sinh, đòi hỏi cán bộ quản lý phải cập nhật những phát sinh mới vào hồ sơ để theo dõi và giải quyết. Nếu làm thủ công thì việc giao dịch cùng một lúc với nhiều khách hàng sẽ khiến công việc của cán bộ quản lý không hiệu quả, không kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của khách hàng, cũng như thông tin về khách hàng tới ban lãnh đạo. Đó là những bất lợi đối với bất kì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, đặc biệt là trong thời kì kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I 5
A. Giới thiệu về công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp Cybersoft 5
I. Lĩnh vực hoạt động của công ty 6
II. Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty 8
III. Cơ cấu tổ chức của công ty 8


CHƯƠNG II 12
2.1 Vai trò của thông tin và hệ thống thông tin trong quá trình xây dựng phần mềm quản lý 12
2.1.1 Thông tin 12
2.1.1.1 Khái niệm thông tin 12
2.1.1.2 Thông tin trong quản lý 13
2.1.2 Hệ thống thông tin 14
2.1.2.1 Định nghĩa hệ thống thông tin 14
2.1.2.2 Xử lý thông tin trong một tổ chức 15
2.1.3 Phân loại hệ thống thông tin 16
2.1.3.1 Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra 16
2.1.3.2 Phân loại theo lĩnh vực và mức ra quyết định 17
2.1.4 Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin. 18
2.2 Các phương pháp xây dựng phần mềm quản lý 18
2.2.1 Nguyên nhân dẫn tới việc xây dựng phần mềm quản lý 18
2.2.2 Các phương pháp xây dựng phần mềm 19
2.2.2.1 Khái niệm module hóa 19
2.2.2.2 Phương pháp thiết kế từ trên xuống (Top down design) 20
2.2.2.3 Phương pháp thiết kế từ dưới lên (Bottom up design) 23
2.3 Quy trình xây dựng phần mềm quản lý 27
2.3.1 Quy trình 1: Xác định yêu cầu của khách hàng 27
2.3.2 Quy trình 2: Xây dựng và quản lý khách hàng phần mềm 32
2.3.3 Quy trình 3: Quy trình thiết kế 41
2.3.4 Quy trình 4: Quy trình lập trình 46
2.3.5 Quy trình 5: Quy trình test chương trình 48
2.3.6 Quy trình 6: Quy trình triển khai 49


CHƯƠNG III 53
3.1 Khảo sát hệ thống quản lý khách hàng tại công ty CYBERSOFT 53
3.1.1 Các hoạt động chủ yếu của hệ thống quản lý khách hàng 53
3.1.2 Các mẫu biểu thường gặp 54
3.1.3 Quy trình của bài toán quản lý khách hàng 54
3.2 Phân tích hệ thống quản lý khách hàng tại công ty CYBERSOFT 56
3.2.1 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ (BFD) 56
3.2.1.1 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của công ty CYBERSOFT 56
3.2.1.2 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của bộ phận quản lý khách hàng 56
3.2.2 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) của quá trình thu thập xử lý thông tin của hệ thống quản lý khách hàng 59
3.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống quản lý khách hàng 62
3.2.3.1 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý khách hàng 62
3.2.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 58
3.2.3.3 DFD mức 1 của tiến trình 1.0: Quản lý danh mục khách hàng 63
3.2.3.4 DFD mức 1 của tiến trình 2.0: Quản lý khách hàng cung cấp phần mềm 64
3.0: Quản lý khách hàng bảo trì 65
3.2.3.6 DFD mức 1 của tiến trình 4.0: Thống kê, báo cáo 66
3.2.4 Từ điển dữ liệu 66
3.2.4.1 Phích luồng dữ liệu 66
3.2.4.2 Phích xử lý logic 68
3.2.4.3 Phích kho dữ liệu 70
3.3 Thiết kế lô gíc 71
3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu theo phương pháp mô hình hóa quan hệ thực thể 72
3.3.2 Các tệp cơ sở dữ liệu 79
3.3.3 Mối quan hệ giữa các tệp trong cơ sở dữ liệu 84
V. Triển khai hệ thống chương trình quản lý khách hàng 80
1. Một số thuật toán của chương trình 80
3.5 Thiết kế giao diện cho chương trình 83
3.5.1 Thiết kế vào 83
3.5.2 Thiết kế ra 87
PHỤ LỤC 90


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103


Xem Thêm: Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng tại Công ty cổ phần Phần mềm Quản trị doanh nghiệp CyberSoft
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng tại Công ty cổ phần Phần mềm Quản trị doanh nghiệp CyberSoft sẽ giúp ích cho bạn.