Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 2
  1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh. 2
  1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh. 2
  1.1.2. Đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh. 3
  1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh. 3
  1.1.4. Phân loại chiến lược kinh doanh. 4
  1.2. Vài nét về quản trị chiến lược kinh doanh. 4
  1.1.1. Khái niệm quản trị chiến lược kinh doanh. 4
  1.2.2. Ý nghĩa của quản trị chiến lược kinh doanh. 5
  1.2.3. Mô hình quản trị chiến lược. 6
  1.2.4. Các giai đoạn của quản trị chiến lược. 7
  1.3. Các cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh. 8
  1.3.1. Khái niệm, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của hoạch định chiến lược kinh doanh. 8
  1.3.2. Tiến trình hoạch định chiến lược. 10
  1.3.3. Nội dung của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh. 11
  1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp. 32
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀI ÁNH. 34
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hoài Ánh. 34
  2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Hoài Ánh. 34
  Các hàng hóa và dịch vụ hiện tại của Công ty TNHH Hoài Ánh (các nhóm hàng hóa và dịch vụ chính mà doanh nghiệp đang kinh doanh). 35
  2.1.2. Nhiệm vụ của Công ty. 35
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH Hoài Ánh. 36
  2.1.4. Nguồn lực của Công ty. 36
  2.2. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược tại Công ty. 42
  2.2.1. Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. 42
  2.2.2. Đánh giá ưu, nhược điểm công tác hoạch định chiến lược tại Công ty. 48
  2.3. Phân tích công tác hoạch định chiến lược cho giai đoạn tiếp theo tại Công ty TNHH Hoài Ánh (giai đoạn 2006-2011). 49
  2.3.1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty. 49
  2.3.2. Phân tich môi trường kinh doanh của Công ty. 50
  2.3.3. Phân tích nội bộ Công ty TNHH Hoài Ánh. 56
  2.3.4. Xây dựng các phương án chiến lược. 60
  2.3.5. Lựa chọn chiến lược. 64
  2.3.6. Quyết định thực hiện chiến lược. 64
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀI ÁNH. 66
  3.1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hoài Ánh từ nay đến năm 2016. 66
  3.1.1. Phương hướng: 66
  3.2.1. Nhiệm vụ. 69
  3.2. Một số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh. 69
  3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh. 69
  3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong của Công ty. 71
  3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên ngoài của Công ty. 73
  2.3.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược. 73
  3.2.5. Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược. 74
  3.2.6. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát xây dựng chiến lược. 74
  3.3. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh. 75
  3.3.1. Đối với nhà nước. 75
  3.3.2. Đối với Công ty. 76
  KẾT LUẬN 77
  Danh mục các phụ lục. 78
  Danh mục tài liệu tham khảo. 82
  LỜI MỞ ĐẦU
  Lịch sử kinh doanh trên thế giới đã từng chứng kiến không ít người gia nhập thương trường kinh doanh từ một số vốn ít ỏi, nhưng họ đã thành công nhanh chóng thành đạt và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khách nhờ có được chiến lược kinh doanh đúng đắn. Chiến lược kinh doanh được ví như bánh lái của con tàu để nó vượt được trùng khơi về trúng đích khi mới khởi sự doanh nghiệp. Nó còn được ví như cơn gió giúp cho diều bay lên cao mãi. Thực tế, những bài học từ thất bại trong kinh doanh đã chỉ ra có những tỷ phú xuất thân từ hai bàn tay trắng với số vốn ít ỏi nhừ có chiến lược kinh doanh tối ưu và ngược lại có những tỷ phú phải trao lại cơ ngơi của mình cho địc thủ. Sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp dù mới bắt đầu kinh doanh hay doanh nghiệp đã có mặt lâu năm trên thị trường phụ thuộc phần lớn vào những chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đó lựa chọn.
  Hơn nữa do xu hướng quốc tế hóa cùng với sự khan hiếm của các nguồn lực ngày càng gia tăng, sự phát triển như vũ bão của công nghệ khoa học kỹ thuật, sự thay đổi chóng mặt của thị trường, làm cho môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến động thường xuyên. Với môi trường kinh doanh như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn thì mới có khả năng nắm bắt được các cơ hội, tránh được những nguy cơ, phát huy được nội lực của doanh nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững.
  Công ty TNHH Hoài Ánh là doanh nghiệp mới tham gia hoạt động kinh doanh được 5 năm nên quá trình tìm kiếm lựa chọn còn nhiều vướng mắc, hơn nữa Công ty phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh lớn mạnh trên thị trường. Công ty đang cố gắng tìm cho mình hướng đi phát triển bền trên cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản trị chiến lược kinh doanh vào điều kiện thực tiễn của Công ty nhằm tìm ra cho mình chiến lược dài hạn.
  Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Hoài Ánh trên cơ sở lý thuyết đã được trang bị ở nhà trường và căn cứ thực tế của Công ty, em lựa chọn chuyên đề “Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh”, làm nội dung nghiên cứu cho chuyên đề của mình.
  Nội dung bao gồm vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của Công ty TNHH Hoài Ánh, trên cơ sơ đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
  Chuyên đề tốt nghiệp bao gồm:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh.
  Vì thời gian thực tập có hạn, hơn nữa từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách lớn, cho nên trong bài viết của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét, đóng góp của các thầy (cô), anh (chị) trong Công ty và bạn bè để em có điều kiện hoàn thiện, bổ sung kiến thức của mình cho quá trình thực tập tiếp theo và làm việc sau này.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ánh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status