Tên đề tài:
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Kem Thuỷ Tạ - Công ty CP TM Thủy Tạ
LỜI MỞ ĐẦU


Ngày nay, khi sự biến đổi trong nền kinh tế thị trường ngày càng mạnh mẽ và đa dạng, đã và đang tiếp tục tạo nên những thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt đó, các công ty đã kết hợp với nhau tạo nên một loạt các Công ty cổ phần, các tập đoàn kinh tế .với mong muốn tạo nên sức mạnh mới để phát triển hơn nữa và nâng cao năng lực cạnh tranh, dựa trên những nguồn lực sẵn có và những cơ hội mà thị trường sôi động đang mang lại.


Tuy nhiên, hơn bao giờ hết các doanh nghiệp cũng hiểu rằng, nội lực lớn nhất tạo nên sức mạnh cạnh tranh và sự phát triển không ai khác chính là con người, cụ thể hơn đó chính là những người lao động. Vì vậy việc khai thác triệt để những năng lực của người lao động là một trong những quyết sách hàng đầu cần được ưu tiên để bồi dưỡng và phát triển.
Công ty Cổ phần Thuỷ Tạ cũng không nằm ngoài những quy luật đó, trong năm 2007 vừa qua Công ty đã thực hiện thành công cổ phần hoá theo chủ trương của Nhà nước. Đi cùng với đó là sự quan tâm đến người lao động cũng được chú ý nhiều hơn, qua các lớp đào tạo, năng lực của nhân viên cũng đã được cải thiện, thu nhập của nhân viên cũng được nâng cao Tuy nhiên bên cạnh những nỗ lực đó, việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và người lao động cũng còn bộc lộ nhiều thiếu sót cần phải khắc phục.


Chuyên đề “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Kem Thuỷ Tạ - Công ty CP TM Thủy Tạ” là những đánh giá về thực trạng sử dụng thời gian lao động đồng thời nêu bật lên những ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy cũng như của Công ty.
Chuyên đề này được thực hiện với sự giúp đỡ, hướng dẫn của PGS – TS - Thầy giáo Trần Xuân Cầu - Trưởng khoa Kinh tế - Dân số - Lao động và cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ Phần Thuỷ Tạ.


LỜI MỞ ĐẦU 1


PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỜI GIAN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG 3
1. Một số khái niệm cơ bản 3
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng thời gian lao động 9
3.Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thời gian lao động 13
4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao động 15


PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẲNG DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NHÀ MÁY KEM THUỶ TẠ THUỘC CÔNG TY CP THUỶ TẠ 17
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17
1. Giới thiệu về công ty 17
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 21
3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện 32
4. Các đặc điểm về lao động và máy móc thiết bị 37
II. Đánh giá thực trạng sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Kem Thuỷ tạ 40
1. Quy định của công ty về sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Kem Thuỷ Tạ 40
2. Tình hình thực tế sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Kem Thuỷ Tạ 41
3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Kem Thuỷ Tạ 46
4. Ảnh hưởng của việc sử dụng thời gian lao động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 49
5. Một số biện pháp đang được áp dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao động và quản lý công nhân nhà máy Kem của Công ty 51


PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NHÀ MÁY KEM THUỶ TẠ 52
I. Nhóm giải pháp về thời gian làm việc 52
1. Giảm lãng phí thời gian lao động trong thực hiện bước công việc 52
2. Phân bổ và tổ chức thời gian làm việc 1 ca gẫy 1 ngày 52
II. Nhóm giải pháp về tổ chức nơi làm việc và tổ chức con người 53
1. Phân công, hiệp tác lao động và bố trí nơi làm việc 53
2. Thuyên chuyển tạm thời làm việc khác khi rỗi việc 53
3. Khuyến khích tham gia kinh doanh 54
KẾT LUẬN 55


Phụ lục 56
Tài liệu tham khảo 74


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Ke
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất nhà máy Ke sẽ giúp ích cho bạn.