Tên đề tài:
Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Gia Long
MỞ ĐẦU


Hiện nay, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cùng với việc gia nhập WTO nên kinh doanh thương mại cũng được quan tâm hơn. Đã có nhiều chính sách kinh tế , chính sách về thuế, chính sách đầu tư . được bổ sung và sửa đổi để mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh phát triển.Bên cạnh những thuận lợi đó thì doanh nghiệp cũng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ phía các đối thủ trong và ngoài nước. Lúc đó bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải vươn lên trong cạnh tranh, phải tiến hành công tác phát triển thị trường.


Để hiểu hơn về thực tế đó, em đã thực tập tại công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long, một công ty kinh doanh thương mại về các sản phẩm và linh kiện máy tính. Đây là mặt hàng có nhu cầu cao và sức cạnh tranh mạnh mẽ.

Bài thực tập tổng quan về công ty Gia Long của em gồm VII phần sau:
Phần I: Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long.
Phần II: Khái quát tình hình kinh doanh của công ty Gia Long
Phần III: Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Gia Long.
Phần IV: Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Gia Long
Phần V: Các yếu tố đầu ra đầu vào của công ty
Phần VI Các môi trường kinh doanh của công Gia Long
Phần VII Những điều thu hoạch được sau quá trình thực tập.
Kết luận


MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG 2


PHẦN II: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI GIA LONG 5
1. Gia Long computer kinh doanh các thiết bị, linh kiện máy tính, điện tử tin học, viễn thông, với các sản phẩm đó là: 5
2.Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: 6
3.Sản lượng hàng hóa theo từng khu vực: 8


PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIA LONG 9
1. Hàng hóa của công ty 9
2. Thị trường mua và bán hàng của công ty. 9
PHẦN IV: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY GIA LONG. 12
1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty. 12
2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 13
3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý của công ty. 16


PHẦN V: CÁC YẾU TỐ “ĐẦU VÀO”, “ĐẦU RA” CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ GIA LONG 17
1. Các yếu tố “đầu vào” 17
2. Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu ra. 24
PHẦN VI: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIA LONG. 28
1. Môi trường vĩ mô 28
2. Môi trường ngành 30


PHẦN VII: NHỮNG ĐIỀU THU HOẠCH ĐƯỢC QUA QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 33
KẾT LUẬN. 35


Xem Thêm: Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Gia Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Gia Long sẽ giúp ích cho bạn.