Tên đề tài:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK
LỜI MỞ ĐẦU


Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, bối cảnh số hoá, toàn cầu hoá trên thế giới, ở rất nhiều nơi trên thế giới, thẻ thông minh và các ứng dụng thẻ thông minh đã trở nên rất phổ biến. Trong bối cảnh ngành công nghệ khoa học kỹ thuật ở Việt Nam đã và đang phát triển như vũ bão, với yêu cầu đảm bảo an ninh và tính chuyên nghiệp của các tổ chức thẻ công nghệ cao đã từng bướcthay thế cho các loại thẻ giấy truyền thống.


Công ty MK là một trong số những công ty đi đầu, sớm nhận thức đựơc tầm quan trọng và tính tất yếu của chiếc thẻ thông minh, đã xây dựng cho mình một nhà máy sản xuất riêng ngay tại Việt Nam. Và cơ hội được thực tập tại công ty đã giúp tôi có them rất nhiều những kinh nghiệm thực tế bổ ích , phục vụ cho quá trình học tập của tôi.
Báo cáo này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Tạ Văn Lợi cùng sự giúp đỡ của các phòng ban trong công ty.

Báo cáo gồm 3 chương :
CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP THÔNG MINH MK
CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THÔNG MINH MK
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK

Báo cáo tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cũng đã phản ánh được cơ bản tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty MK, và từ đó đưa ra hướng chọn đề tài cho giai đoạn thực tập tiếp theo.
Qua đây tôi xin đựơc gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý công ty đã giúp đỡ tôi nhiệt tình trong suốt thời gian qua.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP THÔNG MINH MK 4
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY MK 4
1.1.1 Quá trình hình thành tập đoàn công nghệ MK 4
1.1.2 Quá trình hinh thành công ty cổ phần thông minh MK 6
1.2 CƠ CẤU HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG TY MK 8
1.2.1 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty MK 8
1.2.2 Nhiệm vụ, chức năng của mỗi phòng ban trong công ty 9


CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THÔNG MINH MK 11
2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY MK 11
2.1.1 Những sản phẩm chính của công ty MK 11
2.1.2 Thị trường kinh doanh của công ty MK 13
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty MK 16
2.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK 19
2.2.1 Những ưu điểm mà công ty MK đạt được 19
2.2.2 Những bất cập mà công ty còn mắc phải 22


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK 25
3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MK TRONG CÁC NĂM TỚI 25
3.1.1 Tiếp tục củng cố duy trì và phát triển hơn nữa lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thẻ thông minh trên thị trường mục tiêu 25
3.1.2 Bước đầu sản xuất và kinh doanh sản phẩm giấy liên tục / nhiều liên 27
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MK 27
3.2.1 Giải pháp 1: thực hiện tốt hơn nữa quy trình sản xuất các loại thẻ thông minh 27
3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của công ty 28
3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường huy động vốn tạo điều kiện phát triển cho MK 28


KẾT LUẬN 30


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cp thông minh mk
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cp thông minh mk sẽ giúp ích cho bạn.