Tên đề tài:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH R & MORE
LỜI MỞ ĐẦU


1. Lý do nghiên cứu đề tài


Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (trung bình khoảng 8.5% trên năm), có được kết quả như vậy là do sự đóng góp của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, trong đó đáng kể nhất phải nói đến sự phát triển nhanh chóng của thành phần kinh tế tư nhân trong những năm qua.


Công ty TNHH R&MORE là một doanh nghiệp thương mại, chuyên kinh doanh về mặt hàng điện tử. Công ty điển hình năng động trong lĩnh vực nhập khẩu thêm một số mặt hàng và bán ở thị trường Việt Nam, lợi nhuận của công ty liên tục tăng. Kể từ khi thành lập và hoạt động công ty đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được cũng còn nhiều những tồn tại và vướng mắc gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ việc nắm bắt được thực tế đó, trong thời gian thực tập tại công ty em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy bán hàng tại công ty TNHH R&MORE”.


2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên những nghiên cứu lý luận và thực tiễn bán hàng diễn ra tại công ty từ đó em phân tích và đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy bán hàng tại công ty TNHH R&MORE.


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tế bán hàng của doanh nghiệp.
Nghiên cứu bán hàng, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp bán hàng tại công ty TNHH R&MORE.
- Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu bán hàng ở công ty TNHH R&MORE thời gian từ 20/01/2010 đến ngày 20/05/2010.


4. Kết cấu chuyên đề.
Đề tài được kết cấu như sau:
Chương I: Thực trạng bán hàng của công ty TNHH R&MORE.
Chương II: Giải pháp thúc đẩy bán hàng của công ty TNHH R&MORE.

Trong thời gian thực hiện đề tài em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của thầy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo : Th S Nguyễn Quang Huy đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài của mình. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH R&MORE đã nhiệt tình giúp đỡ em. Do thời gian và nhận thức còn hạn chế nên em không tránh khỏi những sai sót trong bài viết, em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo và các bạn trong lớp.


Mục Lục:


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: Thực trạng bán hàng ở Công ty TNHH R&MORE 33
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH R&MORE. 3
1.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển của công ty 3
1.1.2. Bộ máy quản lý của công ty 4
1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 9
1.1.4. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 10
1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH RMORRE. 10
1.2.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 10
1.2.2 . Tình hình tài chính của công ty 14
1.3. Nguồn nhân lực của công ty 17
1.3.1. Cơ cấu lao động của công ty. 17
1.3.2. Tình hình trả lương lao động tại công ty R&more 18
1.3.3 Năng suất lao động: 19
1.3.4. Tuyển dụng lao động 20
1.3.5. Đối thủ cạnh tranh: 21
1.4. Thực trạng bán hàng của công ty TNHH R&MORE 26
1.4.1. Phân tích công tác ng/cứu thị trường và lựa chọn mặt hàng k/doanh 26
1.4.2. Công tác xây dựng mạng lưới bán hàng 27
1.4.3. Chính sách xúc tiến bán hàng 34
1.4.4. Kết quả hoạt động bán hàng
1.5. Đánh giá hoạt động bán hàng 36
1.5.1. Thành tựu đạt được. 36
1.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 37


CHƯƠNGII: Giải pháp thúc dẩy bán hàng ở Công ty TNHH R&MORE. 40
2.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 40
2.1.1. Phương hướng đầu tư và phát triển con người 40
2.1.2. Phương hướng phát triển thị trường và khách hàng 41
2.1.3. Phương hướng phát triển nguồn hàng 41
2.1.4. Phương hướng hoàn thiện cơ sở vật chất 41
2.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy bán hàng ở Công ty TNHH R&MORE 41
2.2.1. Chú trọng và nâng cao chất lượng của khâu nghiên cứu thị trường. 42
2.2.2 Tổ chức tốt mạng lưới bán hàng 43
2.2.3. Hoàn thiện hình thức và phương thức bán hàng 44
2.2.4. Tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng 45
2.2.5. Giữ vững thị trường hiện có và tìm kiếm thị trường mới. 46
2.2.6. Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên 47
2.2.7. Chính sách giá phải linh hoạt 48
2.2.8. Phát triển các hoạt động dịch vụ 48
2.2.9. Đổi mới lại cơ cấu tổ chức 49


Kết luận 53


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy bán hàng tại công ty TNHH R&MORE
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy bán hàng tại công ty TNHH R&MORE sẽ giúp ích cho bạn.