Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG - CONSTREXIM
Phần I: Quá trình ra đời và phát triển của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – CONSTREXIM
1.1. Lịch sử hình thành
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Constrexim là một công ty cổ phần được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0103005808 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 11 năm 2004
Công ty cổ phần Kiến trúc Phục Hưng - Constrexim là đơn vị chuyên tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp, trang trí nội ngoại thất. Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm sắt mỹ nghệ cao cấp trên dây chuyền hiện đại.
Sau khi đi vào hoạt động, Hội Đồng Quản Trị công ty đã phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Constrexim.Theo đó, Công ty là một doanh nghiệp cổ phần, tổ chức và hoạt động độc lập. Công ty có:
1. Một tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.
2. Tên giao dịch quốc tế là: PHỤC HƯNG CONSTREXIM ARCHITECTURE JOINT STOCK COMPANY.
3. Trụ sở chính đặt tại B4 Hoàng Cầu – P. Ô Chợ Dừa – Q.Đống Đa – Hà Nội.
- Điện thoại: 84 - 4 - 35113128 / 35373979
- Fax: 84 - 4 - 35372573
4. Địa chỉ văn phòng đại diện: Số 7 – Lô 14A – Khu Đô Thị Mới Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội
- Điện thoại: 84 - 4 - 62660979
- Fax: 84 - 4 - 62660480
- E-mail: <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="86e0f3eef3e7f4e5eec6f0efe3f2f2e3eaa8e5e9e ba8f0e8">[email protected]<script type="text/javascript">
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();

5. Vốn và tài sản chịu trách nhiệm đối với các nguồn vốn và các khoản nợ trong phạm vi vốn do Công ty quản lý.
6. Con dấu do mẫu quy định nhà nước, được mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước.
7. Bảng cân đối Tài sản, các quỹ theo quy chế tài chính của Bộ Tài chính ban hành đối với các DNNN và theo điều lệ tổ chức.


MỤC LỤC


Phần I: Quá trình ra đời và phát triển của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – CONSTREXIM 2
1.1. Lịch sử hình thành 2
1.2 Chức năng, nhiệm vụ. 3
Phần II: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Constrexim 6
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần kiến trúc Phục Hưng- Constrexim giai đoạn 2005-2008 6
2.2 Đánh giá sơ bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9


Phần III: Đặc điểm các hoạt động quản trị tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Constrexim 12
3.1 Mô tả đặc điểm cơ cấu tổ chức Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Constrexim 12
3.2 Công tác quản trị nhân sự 15
3.3 Công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá 17
3.4 Công tác quản trị mua hàng 17
3.5 Công tác quản trị dữ trữ hàng hoá 18
3.6 Công tác quản trị tài chính và hiệu quả của công tác kế toán 18
Phần IV: Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Constrexim 20
4.1 Đặc điểm về thị trường. 20
4.2 Đặc điểm công nghệ 21


Phần V: Đánh giá hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Constrexim 24
5.1 Ưu điểm và những thành tựu đã đạt được 24
5.2 Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại 25


Xem Thêm: Đánh giá hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Const
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phục Hưng – Const sẽ giúp ích cho bạn.