Tên đề tài:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA HƯỚNG DƯƠNG
LỜI MỞ ĐẦU


Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế trong nước cùng với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay ngày càng đòi hỏi có sự trao đổi buôn bán, thông thương và hội nhập giữa các vùng, các quốc gia. Điều đó cũng đặt ra cho mỗi doanh nghiệp không ít những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết như: làm thế nào để tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh


Tùy vào đặc điểm riêng của từng ngành nghề kinh doanh mà mỗi DN đã đặt ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ khác nhau. Trong thực tế, các doanh nghiệp sản xuất thì đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; các doanh nghiệp thương mại thì phải đẩy mạnh công tác thu mua, phân phối, lưu thông hàng còn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phải đẩy mạnh việc cung ứng các loại dịch vụ của mình với chất lượng tốt nhất, giá cả thích hợp nhất, thời gian phục vụ nhanh nhất để có thể đạt được mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất có thể.


Do vậy để đủ sức đứng vững, phát huy nội lực bản thân và tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế những thách thức, các doanh nghiệp trong nước bao gồm công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương cần có những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biêt là trong lĩnh vực lữ hành, không những giúp cho bản thân công ty đứng vững trước những thách thức, mà còn tận dụng tốt các cơ hội để phát triển bền vững lâu dài.


Từ yêu cầu thực tế nhận thấy rằng cần thiết phải nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương, nên em đã chọn đề tài nghiên cứu: ‘ Nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương


ã Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nhận thức lý luận, tiếp cận và đánh giá khách quan toàn diện thực tế thực trạng kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương trong thời gian gần đây và trên cơ sở những thực trạng đó để phát hiện những tồn tại cần khắc phục tìm ra hướng đi mới cho toàn công ty trong những năm tiếp theo.
Đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty và vận dụng các biện pháp đó vào quá trình hoạt động của công ty.


ã Kết cấu của chuyên đề: ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì kết cấu của chuyên đề được chia làm ba chương:
- Chương I: Tổng quan về công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương.
- Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh lữ hành của của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương.
- Chương III: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH Hoa Hướng Dương.

Do han chế về thời gian thực tập cũng như khả năng nắm bắt vấn đề của em chưa thực sự tốt nên chuyên đề chắc hẳn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn đọc quan tâm đến đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS.TS Hoàng Đức Thân và cán bộ nhân viên công ty TNHH du lich Hoa Hướng Dương đã giúp em hoàn thành đề tài này.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA HƯỚNG DƯƠNG 3
1.1 Khái quát về công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 3
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 3
1.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 5
1.1.3 Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nhân sự 6
1.1.4 Điều kiện kinh doanh 11
1.2 Khái quát về thị trường và sản phẩm kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 13
1.2.1 Thị trường khách của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 13
1.2.2 Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Hướng Dương 15


Chương 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA HƯỚNG DƯƠNG 17
2.1 Thực trạng các lĩnh vực kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hoa Hướng Dương. 17
2.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 17
2.1.2 Thực trạng các lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 24
2.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 29
2.2.1 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp 29
2.2.2 Hiệu quả kinh doanh bộ phận 30
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 32
2.3.1 Những hiệu quả tích cực 32
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 33


Chương 3. BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH HOA HƯỚNG DƯƠNG 36
3.1 Phương hướng kinh doanh của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 36
3.1.1 Bối cảnh hoạt động của công ty 36
3.1.2 Mục tiêu kinh doanh của công ty 40
3.1.3 Phương hướng kinh doanh của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương 41
3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương. 44
3.2.1 Nhóm biện pháp tăng kết quả kinh doanh. 44
3.2.2 Nhóm biện pháp giảm chi phí 54
3.2.3 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 57
3.2.4. Các kiến nghị và đề xuất 62
KẾT LUẬN 64


TÀI LIỆU THAM KHẢO 65


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty TNHH du lịch Hoa Hướng Dương sẽ giúp ích cho bạn.