Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP
LỜI MỞ ĐẦU


Đất nước ta đang trên con đường đổi mới và phát triển, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thỏa mãn nhu cầu của thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận: Kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải rất năng động và nhạy bén, điều này quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì thế vấn đề đặt ra cấp bách đối với các doanh nghiệp là sản xuất ra nhiều loại sản phẩm với chất lượng cao, mẫu mã đẹp và tìm kiếm được thị trường tiêu thụ.
Vậy trước hết các doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng của khâu tiêu thụ sản phẩm, là khâu quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp mới thu hồi vốn để tổ chức thực hiện việc tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng, nhằm bù đắp những chi phí đã bỏ ra và tích lũy.
Xuất phát từ những điều trên, em chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần khóa VIỆT TIỆP

Nội dung của chuyên đề được kết cấu thành ba phần:
Phần thứ nhất: Tổng quan về tình hình chung của công ty CP Khóa Việt Tiệp
Phần thứ hai: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Phần thứ ba: Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Cô Giáo Nguyễn Thị Thảo và ban lãnh đạo công ty CP Khóa Việt Tiệp đặc biệt là cán bộ công nhân viên phòng tiêu thụ đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, nhưng với trình độ có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của thầy cô và bạn bè để chuyên đề tốt nghiệp được hoàn thiện.


MỤC LỤC


PHẦN 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY CP KHÓA VIỆT TIỆP 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Khóa Việt Tiệp 3
1.1.1. Khái quát lịch sử hình thành của Công ty CP Khóa Việt Tiệp 3
1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty CP Khóa Việt Tiệp 4
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 6
1.3. Cơ cấu sản xuất của Công ty CP khóa Việt Tiệp 8
1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP khóa Việt Tiệp 9
1.5. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Khóa Việt Tiệp 15
1.5.1. Đặc điểm về lao động 15
1.5.2. Đặc điểm về công nghệ, kỹ thuật 18
1.5.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu 19
1.5.4. Đặc điểm về tài chính 23
1.5.5. Đặc điểm về sản phẩm 26
1.5.6. Đặc điểm về thị trường 27
1.5.7. Môi trường kinh tế 28
1.5.8. Môi trường ngành 29


PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT TIỆP 30
2.1. Các hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công Ty CP Khóa Việt Tiệp 30
2.1.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường 30
2.1.2. Chính sách sản phẩm 30
2.1.3.Chính sách chất lượng sản phẩm 31
2.1.4. Chính sách giá cả 32
2.1.5. Các hoạt động Marketing 32
2.1.6. Phương thức bán hàng 34
2.1.7. Chính sách xúc tiến bán hàng 35
2.1.8. Hệ thống kênh phân phối 35
2.1.9. Khách hàng 36
2.2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 37
2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp trong những năm gần đây 48
2.4. Đánh giá nhận xét chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 51
2.4.1 . Đánh giá chung 51
2.4.2. Ưu điểm 51
2.4.3. Hạn chế 52
2.4.4. Nguyên nhân tồn tại 53


PHẦN 3: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP KHÓA VIỆT TIỆP 56
3.1. Phương hướng kinh doanh của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp trong thời gian tới 56
3.1.1. Mục tiêu của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp trong những năm tới 56
3.1.2. Phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp trong những năm tới 57
3.2. Thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 58
3.2.1. Thuận lợi 58
3.2.2. Khó khăn 59
3.3. Các giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm 60
3.3.1. Xây dựng chính sách sản phẩm và chính sách giá cả hợp lý 60
3.3.2. Marketing và công tác nghiên cứu thị trường 63
3.4.3. Củng cố tăng cường kênh phân phối 66
3.4.4. Cắt giảm và hạ thấp chi phí sản xuất 67
3.4.5. Sử dụng hiệu quả vốn 69
3.4.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 71
KẾT LUẬN 73


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần khóa VIỆT TIỆP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần khóa VIỆT TIỆP sẽ giúp ích cho bạn.