Tên đề tài:
QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM QUẾ XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY NAFORIMEX HÀ NỘI
LỜI MỞ ĐẦU


Đứng trước tình cảnh nền kinh tế đang bị suy thoái ,cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hoá vấn đề tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua được tình cảnh khó khăn như hiện nay và đi đến hiệu quả kinh doanh và sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Trong kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, nhất là trong thời điểm này người mua thì ít còn người bán thì nhiều và sức mua trong thời điểm này là rất kém vì thế các doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp cải cách để có thể bán được hàng. Do đó muốn giành được lợi thế cạnh tranh ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp còn phải tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp và các chính sách trong đó chính sách về chiến lược phân phối có vai trò đặc biệt quan trọng.


Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà Nôi ( Naforimex ) là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực lâm sản lâu năm, có uy tín và có nhiều bạn hàng tin cậy trong và ngoài nước. Trước những nhu cầu thực tế của công ty Naforimex là tăng cường khả năng xuất khẩu và ổn định mức xuất khẩu này hàng năm theo mục tiêu đã đề ra của công ty, thì việc mở rộng thị trường và quản lý chiến lược phân phối là việc ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.


- Có được cái nhìn khái quát về chiến lược phân phối.
- Tìm hiểu được các chính sách, nhu cầu, hành vi của thị trường EU để từ đó có cái nhìn tổng thể và rõ nét nhất về thị trường EU, nhằm chuẩn bị cho việc phân tích và thiết lập chiến lược phân phối có phù hợp không.
- Nhận định được tình hình hiện tại của doanh nghiệp để từ đó đưa ra một số các đề xuất nhằm giúp công ty quản lý chiến lược phân phối của mình.
- Đối tượng nghiên cứu: hoạt động phân phối quế xuất khẩu sang thị trường Châu Âu EU của công ty Naforimex Hà Nội.


- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nghiên cứu rõ về cơ cấu tổ chức của công ty Naforimex , tình hình tài chính có đủ mạnh để quản lý chiến lược phân phối hay không? Hình ảnh của công ty cũng như uy tín của công ty trong mắt các bạn hàng trong và ngoài nước. Qua đó ta cần phải tìm hiểu rõ danh mục đăng ký kinh doanh, mục tiêu kinh doanh của công ty trong tương lai để đánh giá mức độ sẵn sàng kinh doanh cũng như đầu tư vốn cho việc quản lý chiến lược phân phối
+ Nghiên cứu về tình hình xuất nhập khẩu của công ty trong một vài năm trở lại đây, nghiên cứu kỹ về sản phẩm Quế : chất lượng Quế, cung cầu về Quế cả trong và ngoài nước, các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước Qua đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, những vấn đề cần thiết công ty Naforimex cần hoàn thiện trong thời gian tới
+ Nghiên cứu về sản phẩm cung cầu về Quế, các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước
+ Tìm hiểu chung về chính sách ưu đãi của nhà nước về sản phẩm Quế, hình thức thanh toán, thuế xuất nhập khẩu, văn hóa tiêu dùng của EU về sản phẩm Quế
Trong thời gian thực tập ngắn ngủi và nhờ sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty Naforimex em xin đi nghiên cứu chuyên đề :
Quản lý chiến lược phân phối sản phẩm Quế xuất khẩu sang thị trường EU của công ty Naforimex Hà Nội
Kết cấu chuyên đề gồm ba chương:


LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do và tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề 1
4. Nội dung và kết cấu của đề tài 2


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 3
I. Cơ sở lý luận của phân phối sản phẩm (Place, distribution) 3
1. Khái niệm. 3
2. Chức năng phân phối. 3
3. Các kênh phân phối. 4
4. Quy trình phân phối. 8
5. Bảo hành sau khi bán. 9
II. Môi trường hoạt động 10
1. Môi trường kinh tế 10
2. Môi trường văn hoá xã hội 12
3. Môi trường kỹ thuật công nghệ 12
4. Môi trường cạnh tranh 13
5. Môi trường luật pháp 14
III. Hệ thống chỉ tiêu 15
1. Doanh số bán 15
2. Thị phần và tốc độ tăng trưởng của nó 15
3. Chi phí vân hành kênh phân phối 16
4. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 16
5. Tốc độ chu chuyển của hàng hoá 17
IV. Chiến lược phân phối sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sang EU 17
1. Xây dựng chiến lược phân phối sản phẩm xuất khẩu 17
2. Chiến lược phân phối sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam ảnh hưởng giá sản phẩm xuất khẩu 18


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI QUẾ XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY 20
I. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý chiến lược phân phối Quế sang thị trường EU của Công ty Naforimex 20
1. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty Naforimex 20
1.1. Sơ lược quá trình hình thành công ty 20
1.2. Quá trình công ty phát triển 20
1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà Nội. 21
2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chiến lược phân phối Quế xuất khẩu của công ty Naforimex 24
2.1. Những yếu tố bên trong xuất khẩu 24
2.2. Những yếu tố bên ngoài 26
II. Phân tích các dữ liệu và thực trạng để quản lý chiến lược phân phối Quế xuất khẩu sang thị trường Châu Âu EU của công ty Naforimex 27
1. Bối cảnh của EU khi công ty Naforimex phân phối quế 27
2. Giới thiệu sản phẩm quế được xuất khẩu 27
3. Thống kê số liệu kinh doanh 29
4. Kim ngạch sản phẩm quế xuất khẩu 30
5. Sản phẩm quế được đưa sang thị trường Châu Âu EU 30
6. Ích lợi từ Quế xuất khẩu sang Châu Âu EU 31
III. Công tác quản lý chiến lược phân phối quế sang thị trường Châu Âu EU của công ty Naforimex Hà Nội 32
1. Tuyển chọn các thành viên kênh 32
2. Khuyến khích các thành viên kênh của Công ty 35
3. Đánh giá các thành viên kênh tại Công ty 36
4. Điều chỉnh các biến thể kênh, mạng trong quản lý chiến lược phân phối ở công ty Naforimex Hà Nội 39
IV. Đánh giá chung tình hình quản lý chiến lược phân phối quế sang thị trường Châu Âu EU 43
1. Tính tích cực 43
2. Tính tiêu cực 43


CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI QUẾ SANG EU CỦA CÔNG TY 45
I. Mục tiêu và phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty Naforimex trong thời gian tới. 45
II. Một số giải pháp 49
1. Giải pháp 1: Tuyển chọn thành viên kênh cho hệ thống kênh tiêu thụ của công ty Naforimex 49
2. Giải pháp 2: Lựa chọn trung gian và tín nhiệm thành viên kênh 53
3. Giải pháp 3: Thiết lập mối quan hệ giữa các thành viên kênh 56
4. Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng Quế xuất khẩu tốt 57
5. Giải pháp 5: Hoàn thiện bộ máy Quản lý chiến lược về phân phối quế xuất khẩu sang EU đạt hiệu quả tốt nhất của công ty Naforimex 57
KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Quản lý chiến lược phân phối sản phẩm Quế xuất khẩu sang thị trường EU của công ty Naforimex Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chiến lược phân phối sản phẩm Quế xuất khẩu sang thị trường EU của công ty Naforimex Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.