Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GAMESHOW TRUYỀN HÌNH MANG THƯƠNG HIỆU VIỆT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ SẢN XUẤT PHIM PROVIETNAM
LỜI NÓI ĐẦU 2


Với xu hướng phát triển của truyền hình, gần đây chưa bao giờ khán giả truyền hình lại có dịp thưởng thức nhiều Trò chơi truyền hình(Gameshow) như hiện nay. Trên các kênh truyền hình lớn như VTV3, HTV7 có ngày phát đến hai, ba Gameshow. Đây đang là một hình thức kinh doanh mang lại nguồn lợi cho các bên tham gia và phần nào đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả xem truyền hình. Sau thành công của các chương trình SV96, Trò chơi liên tỉnh, Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia được VTV phát sóng, cũng kể từ đó các chương trình trò chơi truyền hình được mua bản quyền, làm theo công nghệ du nhập từ nước ngoài ngày càng rộ lên với nhiều hình thức phong phú. Cho đến thời điểm này Gameshow thuần Việt cứ ngày càng thưa vắng, rơi rụng dần (gần đây là cuộc chia tay của Ở nhà chủ nhật, một gameshow thuần Việt thành công và tuổi thọ lâu nhất) dành chỗ cho những Gameshow mua bản quyền từ nước ngoài. Không thể phủ nhận những Gameshow được mua bản quyền từ nước ngoài sức hấp dẫn riêng, sự thành công của chương trình cũng đã được kiểm chứng qua nhiều nước trên thế giới mua bản quyền phát sóng. Những gameshow này đang này đang lấn sân gameshow thuần Việt một cách rõ ràng.
Nhận thức được sự cấp bách của vấn đề nên sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Sản xuất phim ProVietnam và qua nghiên cứu thực tiễn tôi lựa chọn đề tài là “Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm Gameshow Truyền hình mang thương hiệu Việt tại Công ty cổ phần Quảng cáo và Sản xuất phim ProVietnam”. Với hi vọng góp phần vào việc xây dựng và phát triển Gameshow truyền hình mang thương hiệu Việt. Và trong tương lai gần có thể bán lại bản quyền cho quốc tế.


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GAMESHOW TRUYỀN HÌNH 5
1.1. Gameshow truyền hình và sự cần thiết phát triển Gameshow truyền hình 5
1.1.1. Trò chơi truyền hình (Gameshow) 5
1.1.1.1. Trò chơi truyền hình là gì? 5
1.1.1.2 Những nội dung Trò chơi truyền hình được khai thác trong những năm gần đây ở Việt Nam 5
1.1.1.3 Một số gameshow thành công và nổi tiếng nhất trên thế giới 6
1.1.1.4 Một số gameshow điển hình về sự thành công và có tuổi thọ lâu trên thế giới được Đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền và Việt hoá 8
1.1.1.5 Một số chương trình gameshow trên đài truyền hình lớn khác trên cả nước 10
1.1.1.6 Mối quan hệ giữa Đài truyền hình (nhà đài), Doanh nghiệp sản xuất (nhà sản xuất), Doanh nghiệp tài trợ (nhà tài trợ) và khán giả 10
1.1.2 Sự cần thiết phát triển gameshow truyền hình 14
1.2 Nội dung phát triển gameshow truyền hình và hoạt động phát triển gameshow của các doanh nghiệp sản xuất 18
1.2.1 Nội dung phát triển gameshow truyền hình 18
1.2.2 Nội dung hoạt động phát triển Gameshow truyền hình 19
1.2.2.1 Nghiên cứu tiềm năng và mục tiêu phát triển gameshow của doanh nghiệp sản xuất 19
1.2.2.2 Xác định thể loại gameshow cần phát triển 20
1.2.2.3 Tổ chức các hoạt động nhằm phát triển gameshow truyền hình 22
1.2.2.4 Đánh giá hoạt động phát triển gameshow 24
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển Gameshow truyền hình và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp sản xuất gameshow truyền hình 24
1.3.1 Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 24
1.3.2 Yếu tố bên trong doanh nghiệp 28
1.3.3 Những vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp sản xuất gameshow truyền hình ở Việt Nam 30


Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GAMESHOW TRUYỀN HÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ SẢN XUẤT PHIM PROVIETNAM 33
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Quảng cáo và Sản xuất phim ProVietnam 33
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 33
2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 37
2.1.2.1 Sáng tạo ý tưởng kịch bản quảng cáo 37
2.1.2.2 Sản xuất phim quảng cáo 40
2.1.2.3 Sản xuất phim tư liệu, tài liệu, chuyên đề, phóng sự, phim tự giới thiệu cho doanh nghiệp 40
2.1.2.4 Cung cấp giải pháp truyền hình 41
2.1.2.5 Giám sát thực hiện kế hoạch media trên các kênh truyền thông: báo chí, truyền hình 43
2.1.2.6. Tổ chức các sự kiện 43
2.1.2.7. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật 43
2.1.2.8 Thiết kế - giàn dựng gian hàng triển lãm 44
2.1.2.9. Xây dựng quản lý mô hình đại lý – quy chuẩn đồng bộ 44
2.1.2.10 Thiết kế sáng tạo quà tặng 44
2.1.2.11. Thiết kế - In ấn 44
2.1.3. Quan hệ đối tác – Khách hàng của ProVietnam 45
2.1.3.1.Quan hệ đối tác 45
2.1.3.2 Khách hàng của ProVietnam 45
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 46
2.1.4.1. Doanh thu 46
2.1.4.2.Chi phí 49
2.1.4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 51
2.1.4.4 Số lượng lao động của ProVietnam 52
2.2 Các hoạt động phát triển Gameshow truyền hình và phân tích thực trạng phát triển sản phẩm Gameshow truyền hình của ProVietnam 53
2.2.1 Các hoạt động phát triển Gameshow truyền hình của công ty 53
2.2.1.1 Hoạt động sáng tạo 53
2.2.1.2 Phân tích tài chính 55
2.2.1.3 Liên hệ với các đơn vị, đối tác kết hợp thực hiện và sản xuất chương trình 57
2.2.1.4 Hoạt động tìm kiếm nhà tài trợ 57
2.2.1.5 Đàm phán với đơn vị sẽ phát sóng chương trình: VTV, VTC, cáp và các đài địa phương 57
2.2.1.6 Sản xuất chương trình Demo (nếu cần thiết), cần làm khi đi kêu gọi tài trợ 59
2.2.1.7 Lên kế hoạch sản xuất chương trình đảm bảo thời gian, thời lượng phát sóng chương trình 59
2.2.2 Nhận xét và đánh giá thực trạng phát triển Gameshow truyền hình của công ty ProVietnam 61


Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GAMESHOW TRUYỀN HÌNH MANG THƯƠNG HIỆU VIỆT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ SẢN XUẤT PHIM PROVIETNAM 64
3.1 Xã hội hoá sản xuất chương trình truyền hình, dự báo xu hướng thị trường Gameshow truyền hình Việt Nam và phương hướng kinh doanh của công ty ProVietnam 64
3.1.1 Xã hội hoá sản xuất chương trình truyền hình 64
3.1.2 Dự báo xu hướng thị trường gameshow truyền hình Việt Nam 65
3.1.3. Phương hướng kinh doanh của công ty ProVietnam giai đoạn 2008 – 2010 68
3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển Gameshow Truyền hình mang thương hiệu Việt của của công ty ProVietnam 74
3.2.1 Đầu tư chắp cánh cho kịch bản gameshow mang thương hiệu Việt 74
3.2.2 Đầu tư cho sản xuất gameshow truyền hình mang thương hiệu Việt 75
3.2.3 Giải pháp thu hút khán giả của gameshow mang thương hiệu Việt 76
3.2.4 Một số giải pháp khác 78
3.3 Tạo lập môi trường để thực hiện các giải pháp 84
3.3.1 Các kiến nghị đối với nhà nước 84
3.3.2 Các kiến nghị đối với ngành chủ quản 84
KẾT LUẬN 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm Gameshow Truyền hình mang thương hiệu Việt tại Công ty cổ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm Gameshow Truyền hình mang thương hiệu Việt tại Công ty cổ sẽ giúp ích cho bạn.