Tên đề tài
Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở Cty XNK Tổng hợp 1 (GENRALEXIM)Mục lục
Lời nói đầu
Phần I. Nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường
1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh tế
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.1. Nhân tố khách quan
2.1.1. Môi trường kinh doanh
2.1.2. Điều kiện chính trị Xã hội
2.2. Nhân tố chủ quan
3. Các mối quan hệ và quan điểm cần đảm bảo khi nâng cao hiệu quả
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
5. Một số phương pháp và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp
B. Một số biện pháp chủ yếu


Phần II. Phân tích hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội
A. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I
1. Sự hình thành và đặc điểm hoạt động của Công ty
2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến hiệu quả xuất nhập khẩu của Công ty
B. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội
1. Phân tích tình hình thu mua hàng hoá cho việc xuất nhập khẩu
2. Phân tích tình hình tiêu thụ của Công ty
3. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty
4. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu hiệu quả
5. Đánh giá chung về tình hình thực hiện chỉ tiêu hiệu quả của Công ty
Phần III.


Xem Thêm: Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Tổn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Tổn sẽ giúp ích cho bạn.