Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng thương mại cổ phần p

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng thương mại cổ phần p


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài. .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
  3. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu 1
  4.Đối tượng nghiên cứu 1
  5. Phương pháp nghiên cứu. 1
  6. Kết cấu của đề tài. 2
  PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM CHI NHÁNH VINH. .3
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh. 3
  1.1.1. Lịch sử hình thành ngân hàng. .3
  1.1.2. Quá trình phát triển của ngân hàng. . 4
  1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng 5
  1.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức. . 5
  1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng ban chức năng. . 6
  1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 7
  1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh. 8
  1.4.1. Đặc điểm về tài chính. . 8
  1.4.2. Đặc điểm về nhân sự. 13
  1.4.3. Đặc điểm về thị trường. 14
  1.4.4. Đặc điểm về dây chuyền công nghệ . 15
  1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh 17
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MARKETING PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ “THÔNG MINH –HDCard’ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM CHI NHÁNH VINH. . 19
  2.1. Giới thiệu về thẻ Thông minh - HDcard của Ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM 19
  2.1.1. Giới thiệu chung 19
  2.1.2. Các tiện ích của thẻ Thông minh - HDcard 20
  2.1.2.1. Rút tiền mặt bằng tiền Việt Nam (VNĐ) . 20
  2.1.2.2. Thanh toán hóa đơn cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tại máy ATM (trong hoặc ngoài hệ thống HDbank) 20
  2.1.2.3. Thanh toán khi mua hàng tại các điểm chấp nhận thẻ (POS) trong hệ thống liên minh SMARTLINK, BANKNETVN và VNBC . 20
  2.1.2.4. Rút tiền mặt hay thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ khi trong tài khoản khách hàng không có số dư 20
  2.1.2.5. Cung cấp thông tin số dư tài khoản và in sao kê giao dịch 21
  2.1.2.6. Thay đổi mã số xác định chủ thẻ (PIN) . 22
  2.1.2.7. Số dư trên tài khoản được hưởng lãi suất không kì hạn 22
  2.1.3.8. Chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM 22
  2.1.3.9. Nhận tiền lương, nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 22
  2.1.3.Thủ tục phát hành thẻ thông minh - HDcard . 22
  2.1.4. Thị trường thẻ của Ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh. . 23
  2.2.3. Chính sách sản phẩm. . 26
  2.2.4. Chính sách giá. .27
  2.2.5. Chính sách phân phối. .30
  2.2.6. Chính sách xúc tiến. 32
  2.2.7. Chính sách con người . 33
  2.2.8. Các yếu tố vật chất 34
  2.3. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh 35
  2.3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 35
  2.3.2. Kết quả đạt được. . 36
  2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân. . 38
  2.4. Giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM. . 43
  2.4.1. Căn cứ đề xuất. . 43
  2.4.1.1. Tiềm năng và xu hướng phát triển của thẻ thị trường thẻ ghi nợ nội địa. .43
  2.4.1.2. Mục tiêu, chiến lược phát triển thẻ thông minh-HDCard của ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh. . 44
  2.4.2. Các giải pháp Marketing cho sản phẩm thẻ thông minh-HDCard của ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh 45
  2.4.2.1. Các kết quả nghiên cứu làm tiền đề việc hoạch định chiến lược và giải pháp Marketing 45
  2.4.2.2. Xây dựng các mục tiêu Marketing. . 46
  2.4.2.3. Chiến lược định vị sản phẩm. 46
  2.4.2.4. Các giải pháp Marketing – Mix. . 46
  * Giải pháp về sản phẩm. 46
  * Giải pháp về giá . 49
  * Giải pháp về phân phối 49
  * Giải pháp về xúc tiến .50
  2.4.2.5. Giải pháp về con người .50
  2.4.2.6. Giải pháp vềcác yếu tố vật chất 51
  2.5.3. Kiến nghị. .51
  2.5.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thẻ 51
  2.5.3.2. Thực hiện chính sách khuyến khích hoạt động kinh doanh thẻ . 51
  2.5.3.3. Hoạch định chiến lược về thẻ cho toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại 52
  KẾT LUẬN . 53
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài.

  Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về thị phần thanh toán bằng tiền mặt. Trong khi đó, việc thanh toán bằng tiền mặt dẫn đến nhiều thiệt hại cho cả cơ quan quản lý và người tiêu dùng, như: tốn kém chi phí cho việc thanh toán bằng tiền mặt từ khâu in ấn, vận chuyển, tính đếm, bảo quản, thất thoát; không an toàn, dễ bị cướp, mất trộm; việc dùng tiền mặt sẽ tạo nhiều cơ hội cho kinh tế ngầm, cho tham nhũng tiêu cực và rất khó kiểm soát; khó quản lý, kiểm soát chính xác thu nhập đối với những người có thu nhập cao để tính thuế thu nhập cá nhân .
  Chính vì vậy, các ngân hàng, các dịch vụ đă phát triển và hiện đại hóa hình thức không dùng tiền mặt, như: thẻ thanh toán cá nhân, thẻ thương mại, thanh toán qua mobile, internet trong đó ngân hàng TMCP phát triển nhà tp.HCM là một trong những ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện lợi và nhanh chóng đến khách hàng, ví dụ như: thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, cước điện thoại, chuyển khoản, mua bán giao dịch trên Internet Nhằm hiểu rõ hơn về xu hướng sử dụng thẻ của người tiêu dùng hiện tại và trong tương lai, tôi đă quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ “thông minh-HDCard” tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh”
  2. Mục tiêu nghiên cứu.

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xem xét thực trạng hoạt động marketing của sản phẩm thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh, đồng thời đưa ra giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động marketing cho sản phẩm thẻ thông minh-HDCard.
  3. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu.

  Chuyên đề tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing của sản phẩm thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh.
  4.Đối tượng nghiên cứu.

  Là sinh viên, nhân viên văn phòng sử dụng sản phẩm thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM chi nhánh Vinh.
  5. Phương pháp nghiên cứu.

  - Thu thập ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực thẻ ngân hàng.
  - Phương pháp thu thập và xử lý thông tin.
  - Các phương pháp tổng hợp, phân tích, thực chứng, diễn giải, kết hợp với quy nạp và diễn dịch.
  6. Kết cấu của đề tài.

  Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm 2 phần:
  PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM CHI NHÁNH VINH.
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ “THÔNG MINH –HDCard’ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM CHI NHÁNH VINH.


  Xem Thêm: Giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng thương mại cổ phần p
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ thông minh-HDCard tại ngân hàng thương mại cổ phần p sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status