Tên đề tài
Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng
LỜI NÓI ĐẦU


Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau đều phải chuyển mình và thay đổi hoàn toàn để thích nghi với môi trường và không ngừng đi lên. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải đáp ứng được những đòi hỏi, những yêu cầu của thị trường đó là hoạt động kinh doanh phải thu được lợi nhuận.


Trong cơ chế thị trường, lợi nhuận đã trở thành mục tiêu và động lực cho sự phát triển và tồn tại cho doanh nghiệp. Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế, là đích cuối cùng mà tất cả các doanh nghiệp đều vươn tới.


Công ty Cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại. Cũng như mọi doanh nghiệp Nhà nước khác khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự cố gắng, quyết tâm của ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã vượt qua những khó khăn, dần đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả, lợi nhuận hàng năm nâng cao, đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện rõ rệt và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước. Để tiếp tục duy trì và nâng cao lợi nhuận, đòi hỏi công ty phải lập kế hoạch, định hướng phát triển và đề ra các biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện công ty và thích ứng với thị trường.


Xuất phát từ tầm quan trọng vai trò to lớn của lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh, từ ý nghĩa to lớn của lợi nhuận đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế quốc dân nói chung, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và mạnh dạn lựa chọn đề tài:"Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng” làm đề tài luận văn.
Mục đích của đề tài là làm sáng tỏ bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường, đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của công ty từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.


Luận văn chia làm 3 chương như sau:
Chương 1 : Một số lí luận chung về lợi nhuận, các phương pháp xác đinh lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưỏng đến lợi nhuận.
Chương 2 : Tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng.
Chương 3: Nhận xét đánh giá và một số biện pháp chủ yếu nhằm góp phần làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng.


Do kiến thức của bản thân còn hạn chế nên luận văn của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo nhiệt tình của các thày cô để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thày giáo tiến sĩ Trần Công Bảy và các anh chị cô chú làm việc tại phòng kế toán của công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng đã tạo điều kiện cho em để em hoàn thành luận văn này.


Xem Thêm: Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất sẽ giúp ích cho bạn.