NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG HỢP LÝ LAO ĐỘNG NỮ Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG HỢP LÝ LAO ĐỘNG NỮ Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

I. TIẾN HÀNH PHÂN BỐ LẠI NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ KINH TẾ
1. Tiến hành phân bố lại nguồn nhân lực
1.1 - Thực hiện quá trình phân bố lại nguồn nhân lực giữa các vùng kinh tế
Phú Thọ là tỉnh miền núi, trong tổng số 12 huyện thành thị của tỉnh thì đã có tới 9 huyện là miền núi (trừ TP Việt Trì, TX Phú Thọ và huyện Phù Ninh) với 214 xã là miền núi, giao thông đi lại hết sức khó khăn, đặc biệt ở 9 huyện miền núi thì có 24 dân tộc anh em hiện đang sinh sống trên địa bàn, đời sống dân cư ở đây gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, số người thiếu việc làm nhiều và lại dân số Phú Thọ tập trung đông ở vùng nông thôn (chiến tỷ lệ trung bình là 80% so với dân số cả tỉnh) dần đến nguồn nhân lực dồi dào, thiếu việc làm tràn lan. Trong khi đó thì khu vực thành thị có tỷ lệ dân số giá thấp (chiếm 12%), kéo theo nguồn nhân lực ít mà ở thành thị Phú Thọ tập trung đông các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ như công ty may I Phú Thọ, công ty giấy Phú Thọ, công ty giấy Việt Trì, công ty chè Vĩnh Phú và nhiều doanh nghiệp khác ., Do đó việc nhân bổ nguồn nhân lực giữa các khu vực kinh tế là hết sức cần thiết sự phân bố này theo hướng chuyển dầu nguồn nhân lực (trong đó nhân lực nữ là chủ yếu) từ nông thôn ra thành thị và tư miền núi xuống đồng bằng, nhằm sử dụng hết thời gian rộng của người lao động trong nông thôn, đồng thời cải thiện đời sống vật chất cho người lao động ở miền núi vùng sâu, vùng xa, mà chủ yếu là cho đội ngũ lao động thuộc dân tộc số ít người. Vì vậy đòi hỏi các nhà lãnh đạo của tình phái thực hiện các giải pháp sau:
1.1.1 - Xây dựng chính sách di dân hợp lý.
Tính đến thời điểm hiện nay. Tỉnh Phú Thọ chưa có chính sách về di dân giữa các vùng kinh tế. Do đó trong thời gian tới các nhà lãnh đạo tỉnh phải xây dựng được chính sách di dân giữa các vùng một cách hợp lý, theo xu hướng chuyển dần lực lượng lao động từ nông thôn ra thành thị từ miền núi xuống đồng bằng cụ thể từ các huyện vùng cao như Hạ Hoà, Đoan Hùng, Thanh Sơn, xuống các huyện thành thị như TP Việt Trì, TX Phú Thọ, Phù Ninh còn một số huyện như Sông Thao, Lâm Thao, Tam Nông thì có thể không di dân hoặc di dân với số lượng ít. Đồng thời nội dung của chính sách di dân này phải mang tính động viên khuyến khích và gải thích rõ cho mọi người biết lợi ích của việc di dân đối với cuộc sống và việc làm của họ. Giải pháp này nhằm vận dụng hết quỹ thời gian làm việc của người lao động, giảm số lượng thiếu việc làm. Trước khi xây dựng chính sách thì cần cử một đội ngũ cán bộ đi đến tận từng gia đình thu thập xem họ có muốn di dân không và di dân đến địa điểm nào, từ đó mà tỉnh có kế hoạch di dân. Giải pháp này đòi hỏi tỉnh phải trích một khoản kinh phí khá lớn để hỗ trợ cho cán bộ thu thập thông tin và đầu tư xây dựng các vùng kinh tế mới, nơi mà họ sẽ đến.
1.1.2 - Mở rộng đô thị trong nông thôn và thành lập các doanh nghiệp sử dụn nguồn nhân lực tại chỗ.
Mở rộng đô thị trong nông thôn ở Phú Thọ bằng cách thành lập thêm các thị trấn và trung tâm kinh tế văn hoá xã hội ở mỗi huyện (hiện nay mỗi huyện chỉ có một thị trấn), nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các vùng sâu vùng xa của toàn huyện, đặc biệt là các huyện Hạ Hoà Thanh Sơn, từ đó mà thu hút vốn của các nhà đầu tư để thành lập các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực và nguyên liêụ tại chỗ như doanh nghiệp sản xuất vải sợi, doanh nghiệp chế biến chè, chế biến chè, chế biến hoa quả . Đây là giải pháp trong nội bộ từng khu vực mục đích của giải pháp này là sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ sử dụng có hiệu quả thời gian nông nhân của người lao động đặc biệt là lao động nữ.
Để thực hiện được giải pháp này thì đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng các nhà máy, xý nghiệp và các trung tâm văn hoá xã hội như bưu điện văn hoá xã, trung tâm thương mại liên xã .
1.2 - Thực hiện phân bố lại nguồn nhân lực giữa các ngành nghề kinh tế
Nguồn nhân lực (chủ yếu là nhân lực nữ) của Phú Thọ chủ yếu tập trung vào ngành nông nghiệp với lực lượng lao động trên 80%. Đối với ngành này có đặc điểm là quá trình tồn tại của cây trồng vật nuôi chịu tác động của 2 yếu tố đó là qúa trình lao động của con người chiếm tỷ trọng thời gian ít hơn nhiều so với qúa trình tác động của giới tự nhiên do đó lao động ngành nông nghiệp là lao động nông nhàn nhất, quỹ thời gian làm việc của ngưòi lao động chưa sử dụng hết. Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nữ nói riêng và nguồn nhân lực của cả tỉnh nói chung thì cần phải có các giải pháp sau:
1.2.1 - Tổ chức thực hiện quá trình dịch vụ hoá trong nông nghiệp
Đây là giải pháp nhằm chuyển lực lượng lao động mang tính thuần nông sang làm việc ở ngành dịch vụ mà ngành này hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, mục đích của giải pháp này là nhằm sử dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi của người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng trong nông nghiệp để chuyển sang làm các công việc tạm thời phục vụ cho nông nghiệp như mở các cửa hàng, đại lý thu mua gạo, đổi thóc lấy phân bón, thuốc sâu .đặc biệt ở các huyện vùng xa, giao thông đi lại khó khăn như Hạ Hoà, Đoan Hùng, Thanh Sơn ,Yên Lập . Vì vậy các hộ gia đình có thể tự đứng ra tổ chức thành lập các cửa hàng, đại lý đó ngay tại nhà mình, đồng thời UBND tỉnh phải hỗ trợ hoặc cho chị em phụ nữ vay một khoản vốn với lãi suất ưu đãi để họ có thể mua các loại phân bón, lân đạm dự trữ để đổi lấy thóc gạo hoặc mua thóc gạo dự trử . Bên cạnh đó thì tổ chức các dịch vụ khác như xay xát gạo chế biến gạo, sấy khô lủa gạo khi thời tiết không thuận lợi (mưa bão, lũ lụt .). Đồng thời sắp xếp lại hệ thống dịch vụ nông lâm nghiệp như cung ứng vật tư, phân bón, thuốc sâu, dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật . Mặt khác, Phú Thọ cần phải phát triển các ngành nghề, đặc biệt khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống như dệt vải, kéo sợi, thêu đan .để từng bước chuyển dần đội ngũ lực lượng lao động nữ từ nông nghiệp sang làm các ngành nghề này.
1.2.2 - Đẩy mạh phát triển chăn nuôi nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động nữ từ lĩnh vực trồng trọt sau lĩnh vực chăn nuôi.
Giải pháp này được áp dụng trong nội bộ ngành nông nghiệp, thực chất của giải pháp này là chuyển dịch lực lượng lao động, chủ yếu là lao động nữ từ lĩnh vực trồng trọt sang lĩnh vực chăn nuôi. Đối với Phú Thọ là tỉnh miền núi cho nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành chăn nuôi gia súc như trâu, bò sữa, cừu, dê, hươu .với mục đích là lấy thịt, sữa lông, sừng bởi lẽ nơi đây có diện tích đất trồng đồi núi trọc lớn (1523,8 km2) thuận lợi cho việc trồng cỏ để làm thức ăn cho gia súc, như ở các huyện Thanh Sơn, Hạ Hoà . Đồng thời kết hợp phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi để phát triển ngành công nghiệp như tiên hành trồng dâu nuôi tằm ở cá huyện có địa hình tương đối bằng phẳng như Sông Thao, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, để từ đó cung cấp sợi dệt cho các công ty như: công ty Dệt Phú Thọ, công ty May I Phú Thọ .
1.3 - Thực hiện sắp xếp bố trí lại nguồn nhân lực nữ trong các thành phần kinh tế.
Hiện nay lực lượng lao động nữ của tỉnh Phú Thọ chủ yếu tập trung đông vào thành phần ngoài nhà nước, trung bình chiếm 92% so với tổng lực lượng lao động nữ của cả tỉnh (năm 1997 chiếm tỷ trọng 91,08%, năm 1999 chiếm 93,84%), trong khi đó thì số lao động nữ trong các thành phần khác (nhà nước, nước ngoài, hỗn hợp .) lại quá thấp, do đó đòi hởi các nhà lãnh đạo tỉnh phải tiến hành sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động nữ trong các thành phần kinh tế theo xu hướng chuyển dịch từ thành phần ngoài nhà nước sang các thành phần kinh tế khác theo các hướng sau đây:
Đối với những người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng thuộc thành phần kinh tế cá thể có đủ vón kinh doanh thì nên tham giam vào thành phần như công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp doanh . nhằm tạo cho họ chỗ làm việc vững chắc và thường xuyên, từ đó mà sử dụng thời gian làm việc của họ sao cho có hiệu quả.
Đối với những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, có nguy cơ khá sản thì nên cổ phần hoá doanh nghiệp đó hoặc sáp nhập với các doanh nghiệp khác nhằm mục đích tạo việc làm và duy trì việc làm ổn định cho người lao động nói chung cũng như lao động nữ nói riêng từ đó mà vận dụng sức lao động của họ vào hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả.
Xem Thêm: Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý lao động nữ ở tỉnh phú thọ trong giai đoạn tới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý lao động nữ ở tỉnh phú thọ trong giai đoạn tới sẽ giúp ích cho bạn.