Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường

Lời mở đầu

Ngày nay trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, các quốc gia luôn phải cạnh tranh với nhau để tự khẳng định mình.
Nền kinh tế của Việt Nam cũng bước vào hội nhập với các nước trên thế giới với những cơ hội mới và thách thức mới buộc chúng ta phải cân nhắc, tính toán một cách nghiêm túc về trí tuệ, đường lối, chính sách. Một trong những vấn đề bức xúc hiện nay là làm thế nào để nâng cao được khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta nói chung với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Tình trạng này thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Xuất phát từ những lý do đó, em chọn đề tài:
"Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường" để tìm hiểu. Hàng nông sản của Việt Nam rất đa dạng và phong phú, trong phạm vi đề tài em chỉ xin tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản đang là thế mạnh của Việt Nam.
Nội dung của luận văn được chia làm 3 chương.
Chương I. Lý luận chung về cạnh tranh.
Chương II. Thực trạng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường.
Chương III. Những biện pháp kiến nghị để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam.
Đề tài này được hoàn thành với sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Thanh Phong và trên cơ sở thu nhập, phân tích các bài báo, tạp chí v.v . do còn hạn chế về trình độ của mình nên đề tài chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, em mong nhận được những góp ý của thầy để bài viết được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!Kết luận

Trong quá trình hội nhập hiện nay vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam là một đòi hỏi rất lớn, là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như toàn bộ nền kinh tế đất nước. Vì vậy, các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách cần xem xét và nhận thức một cách đúng đắn về khả năng cạnh tranh để đưa sản phẩm Việt Nam lên một bước tiến mới đủ sức cạnh tranh với sản phẩm của các nước khác không những ở thị trường trong nước mà còn ở các thị trường lớn hơn.
Nông sản cũng như các sản phẩm khác của Việt Nam không nằm ngoài đặc điểm đó.
Trong những năm qua nông sản Việt Nam đã có những bước tiến rất lớn trong việc sản xuất, chế biến và thúc đẩy xuất khẩu. Đem lại một nguồn thu ngoại tệ lớn cho ngân sách. Mặc dù đã đạt được một số thành tựu: sản lượng lớn, năng suất cao, lượng xuất khẩu liên tục tăng . Nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường. Nông sản Việt Nam vẫn còn kém sức cạnh tranh so với các nước sản xuất nông sản khác trên thế giới: chưa có được tiếng nói riêng của mình, giá cả không ổn định, chất lượng tuy cao nhưng không đồng đều, công nghệ chế biến thô sơ lạc hậu . Bên cạnh đó còn ít những chính sách cụ thể để khuyến khích người sản xuất, chế biến cũng như người xuất khẩu nông sản Việt Nam. Chính vì vậy việc nghiên cứu thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản là cần thiết và quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều cơ quan các cấp có liên quan.
Trong bài viết này, em đưa ra một số quan điểm về khả năng cạnh tranh của sản phẩm, các tiêu thức và chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm cũng như vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đặc biệt với sản phẩm nông sản. Bài viết đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản Việt Nam trong thời gian qua, những cái đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại về khả năng cạnh tranh. Từ đó đề xuất một số giải pháp vĩ mô và vi mô nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong quá trình hội nhập.


Xem Thêm: Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường sẽ giúp ích cho bạn.