Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Thực trạng và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần May nông nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần May nông nghiệp


  Tên đề tài
  Thực trạng và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần May nông nghiệp
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU


  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỂ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Các khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực 3
  1.1.1. Nguồn nhân lực 3
  1.1.2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3
  1.1.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực 4
  1.1.2.2. Phát triển nguồn nhân lực 4
  1.2. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 5
  1.2.1. Đối với doanh nghiệp 5
  1.2.2. Đối với người lao động 5
  1.2.3. Đối với xã hội và nền kinh tế 6
  1.3. Nguyên tắc của đào tạo nguồn nhân lực 6
  1.4 . Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 7
  1.4.1. Môi trường bên ngoài 7
  1.4.1.1.Chính sách, pháp luật nhà nước 7
  1.4.1.2. Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ 8
  1.4.1.3. Nhu cầu về chất lượng lao động trên thị trường 9
  1.4.1.4. Thực trạng của nền kinh tế 9
  1.4.2. Môi trường bên trong 10
  1.4.2.1. Quan điểm của cấp quản trị cao nhất của doanh nghiệp về nguồn nhân lực 10
  1.4.2.2. Đặc điểm, yêu cầu sản phẩm của doanh nghiệp 10
  1.4.2.3. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp 11
  1.4.2.4. Khả năng về kinh phí đào tạo của doanh nghiệp 11
  1.5. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 12
  1.5.1. Đào tạo trong công việc 12
  1.5.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc 12
  1.5.1.2. Kèm cặp và chỉ bảo 12
  1.5.1.3. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc 12
  1.5.2. Đào tạo ngoài công việc 14
  Đào tạo ngoài công việc là phương pháp đào tạo trong đó người học được tách khỏi thực hiện công việc thực tế. Các phương pháp này bao gồm: 1.5.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 14
  1.5.2.2. Cử đi học ở các trường chính quy 14
  1.5.2.3. Tổ chức các bài giảng, hội nghị hoặc hội thảo 14
  1.5.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa với sự trợ giúp của máy tính 15
  1.5.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa 15
  1.5.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 15
  1.5.2.7. Mô hình hóa hành vi 15
  1.5.2.8. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn giấy tờ 15
  1.6. Quy trình công tác đào tạo nguồn nhân lực 17
  1.6.1. Sơ đồ của công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 17
  1.6.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo 18
  1.6.1.2. Xác đinh mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo 20
  1.6.1.3. Xác định đối tượng, lựa chọn các phương pháp đào tạo 22
  1.6.1.4. Lập kế hoạch chi phí đào tạo 23
  1.6.1.5. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo 23
  1.6.1.6. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo 24
  1.7. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực 26
  1.7.1. Đánh giá thông qua mục tiêu đào tạo 26
  1.7.2. So sánh lợi nhuận và chi phí bỏ ra 27
  1.7.3. Thời gian thu hồi vốn đào tạo 27
  1.7.4. Năng suất lao động sau khi được đào tạo 27


  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP
  2.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phat triển của công ty 28
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 28
  2.1.2. Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và bộ máy kế toán của công ty 30
  2.1.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý sản xuẩt của công ty 30
  2.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 34
  2.1.3. Đặc điểm về sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm 36
  2.1.3.1. Đặc điểm vế sản phẩm 36
  2.1.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty 36
  2.1.4. Đặc điểm về lao động 38
  2.1.4.1. Số lượng lao động bình quân 38
  2.1.4.2. cơ cấu lao động theo tuổi và giới tính 39
  2.1.4.3 Cơ cấu lao động theo nghề và cấp bậc 41
  2.1.4.4.Cơ cấu lao động theo trình độ 42
  2.2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty 43
  2.2.1. Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực 43
  2.2.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo 43
  2.2.1.2 Xác định đối tượng đào tạo 46
  2.2.1.3. Các hình thức đào tạo. 46
  2.2.1.4 Kinh phí đào tạo 51
  2.2.1.5. Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo 52
  2.3.1.5. Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo 53
  2.2.2. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo 54
  2.2.3. Nhận xét về quá trình đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May nông nghiệp 57
  2.3.3.1. Ưu điểm 57
  2.3.3.2. Hạn chế 57
  2.2.4. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty cổ phần May nông nghiệp 59

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP

  3.1. Phương hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2010- 2015 60
  3.1.1. Mục tiêu chung 60
  3.1.2. Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể 60
  3.2. Phương hướng đào tạo nguồn nhân lực của công ty giai đoạn 2011- 2015 61
  3.3. Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần May nông nghiệp 62
  3.4. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 64
  3.5. Xác định chính xác đối tượng đào tạo 66
  3.6. Mở rộng các hình thức đào tạo phát triển 67
  3.7. Tạo động lực cho người lao động làm việc 68
  3.8. Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo 70
  3.9. Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đào tạo phát triển NNL 71
  3.10. Nâng cao vai trò công tác đánh giá hiệu quả của đào tạo phát triển NNL 71
  3.11. Tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua 75
  3.12. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của công ty, Nhà nước đối với đào tạo nguồn nhân lực 76
  3.12.1. Đối với công ty 76
  3.12.2. Đối với nhà nước 77


  KẾT LUẬN


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần May nông nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần May nông nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status