Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT

phần I
giới thiệu sơ lược về công ty tnhh thanh nam tnt

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:

Công ty TNHH Thanh Nam TNT có trụ sở chính tại số 3A Láng Hạ, được thành lập trên cơ sở Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 121435 do Sở Kế hoạch Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/6/1999.
Sau gần 03 năm thành lập và hoạt động, với tổng số vốn Đầu Tư ban đầu 1.000.000.000 VNĐ, hiện nay Công ty luôn đạt doanh thu bình quân hàng năm Khoảng 600.000.000 VND. Hiện nay, tổng vốn kinh doanh của Công ty đã nâng lên 1.500.000.000VND.MụC LụC
phần I
giới thiệu sơ lược về công ty tnhh thanh nam tnt 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 1
2. Lĩnh vực hoạt động của công ty: 1
3. Bộ máy quản lý của công ty: 2
Phần ii
Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH
Thanh Nam TNT 4
1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thanh Nam TNT: 4
2. Tổ chức ghi chép sổ sách kế toán tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT 5
2. Tổ chức ghi chép sổ sách kế toán tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT 6
Phần III
Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu tại công ty: 10
Phần IV
Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thanh Nam TNT 16


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thanh Nam TNT sẽ giúp ích cho bạn.