Báo cáo thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202
Lời nói đầu
Thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước ta về quản lý và phát triển kinh tế. Trong những năm qua nền Kinh Tế của nước ta đã chuyển từ quan liêu bao cấp song nền kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự điều chỉnh vĩ mô của nhà nước từ đó đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ từng bước tiếp cận với nền kinh tế thế giới mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực.
Trước các yêu cầu của nền Kinh Tế các doanh nghiệp phải tự khẳng định được mình tạo cho doanh nghiệp có chổ đứng vững chắc.
Để hoà mình với sự chuyển đổi của nền Kinh Tế nói trên mỗi doanh nghiệp dù là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài Đầu Tư phải tiến hành hạch toán độc lập để có thể đứng vững và đi lên trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh gắt gao khốc liệt buộc các doanh nghiệp không những chỉ quản lý điều hành quá trình hoạt động và làm chủ đồng vốn của mình đổi mới dây chuyền công nghệ, mở rộng thị trường, tăng nhanh tốc độ chu chuyển của đồng vốn từ khâu bỏ ra cho tới khâu tiêu thụ thành phẩm sao cho chi phí bỏ ra là ít nhất và thu lợi nhuận cao nhất.
Có như vậy thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được có đủ điều kiện góp phần làm tăng thu nhập cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên đồng thời cũng thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cấp trên. Mà vấn đề lao động và sử dụng lao động cũng là một vấn đề mà các doanh nghiệp không thể không quan tâm vì công cụ lao động (vốn) và lao động là hai yếu tố quyết định quá trình sản xuất kinh doanh .
Các doanh nghiệp phải tinh nhuệ hoá đội ngũ cán bộ sử dụng đúng người đúng việc làm gọn nhệ bộ máy quản lý, tránh cồng kềnh lãng phí thời gian của bộ phận gián tiếp không hiệu quả. Muốn sử dụng quản lý tốt lực lượng lao động làm cho người lao động yên tâm phục vụ cho doanh nghiệp. Thì vấn đề tiền lương, thưởng, phụ cấp, Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm y tế phải được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ hay nói một cách chính xác, vấn đề hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải được doanh nghiệp coi trọng.
Với thời gian 3 năm học tập tại trường cao đẳng Quản Trị kinh doanh được các thầy cô giáo bồi dưỡng đào tạo trang bị cho em một vốn kiến thức trong quản lý Kinh Tế tài chính, trong doanh nghiệp trên cơ sở kiến thức đã học ở trường và sau một thời gian thực tập tai “xí nghiệp trắc địa bản đồ 202” được sự quan tâm giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của ban giám đốc, đặc biệt là các chú ở phòng kế toán tài vụ em đã xác định rõ vai trò của công tác hạch toán tiền lương, và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp là rất quan trọng.
Nhận biết được tầm quan trọng trên nên em đã đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề .
“Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương”
Để viết báo cáo tốt nghiệp.
Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần.
Phần I: Một số khái quát về xí nghiệp trắc địa bản đồ 202.
Phần II: Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chuyên đề hách toán tièn lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202.

Kết luận: Ngoài những mục tiêu trên còn có mục lời nói đầu, tài liệu tham khảo.


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202 sẽ giúp ích cho bạn.