Báo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá

Lời Mở đầu


Trong Xã Hội ngày nay việc phát triển nền Kinh Tế là trọng điểm chủ yếu của con người. đã có không ít những công ty , những doanh nghiệp hoạt động để góp phần phát triển nền kinh tế cho nước nhà. Trong nhịp sống ngày nay khi nền Kinh Tế đang phát triển, 1 số nghành nghề phát triển và đóng vai trò rất quan trọng, nói tới 1 trong những số đó chính là nghành vận tải và Dịch vụ.
Để cung ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển các loại hàng hoá, đã có rất nhiều các công ty được thành lập . Họ đáp ứng tất cả các nhu cầu khi thị trường cần thiết. 1 trong những công ty đang cố gắng hết sức mình để hoàn thiện mọi mặt về yêu cầu của thời đại đó là Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoáMục Lục số trang
Lời mở đầu 1

I. Khái Quát về Công ty Vận tải Dịch vụ Hàng hoá 1
a. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 3
b. Tình hình hoạt động kinh doanh. 4
II. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công Ty vận tảI
và Dịch vụ hàng hoá 5
III. Nhiệm vụ của các phòng ban 6
IV. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 11
V. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần
Vận Tải và dịch vụ Hàng hoá 13

a.Bộ máy kế toán của Công ty 13
1. Trưởng phòng Kế toán 14
2. Kế toán tổng hợp 15
3. Kế toán Tài sản cố định 15
4. kế toán tiền lương 15
5. Kế toán tiền mặt, 16
6. Thủ quỹ 16
a. Hình thức sổ Kế toán tại Công ty Cổ phần
Vận Tải và Dịch Vụ hàng hoá 16
1. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty 16
2.Hình thức sổ kế toán 17
Kết luận 19


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá sẽ giúp ích cho bạn.