Báo cáo thực tập tại Công ty 26

Lời mở đầu


Công ty 26 là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Cục Hậu cần và Bộ Quốc phòng, chuyên sản xuất quân trang phục vụ quân đội. Việc sản xuất kinh doanh của công ty phụ thuộc chủ yếu vào các đơn đặt hàng của Tổng Cục Hậu cần. Chính vì tỷ trọng của nhóm hàng này trong tổng doanh thu của toàn công ty hầu như đã bỏ qua thị trường hàng dân dụng trong nước và không tham gia xuất khẩu. Năm 2002 là năm đã đánh dấu một bước tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là đã có kim ngạch xuất khẩu là 190.000 USD.
Sau thời gian thực tập của giai đoạn 1, được sự giúp đỡ tận tình của các anh thuộc phòng tổ chức sản xuất của Công ty 26. Em đã hoàn thành được báo cáo tổng hợp của mình gồm 3 phần chính

Phần I - Giới thiệu chung về Công ty 26

Phần II - Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 26

Phần III - Phân tích sự ảnh hưởng của Môi Trường kinh doanh tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 26


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty 26
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty 26 sẽ giúp ích cho bạn.