Báo cáo thực tập tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Báo cáo thực tập

Phần i : báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh và quản lý của công ty sơn tổng hợp hà nội.
I. Lịch Sử hình thành và phát triển của Công ty.
1. Qúa trình hình thành Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội.

Vào những năm cuối của thập kỷ 60 ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc nước ta đã xuất hiện nhiều khu công nghiệp và tiêu dùng, cũng như mực in các loại phục vụ nhu cầu văn hoá. Trong tình hình đó, Nhà máy Sơn mực in Tổng hợp Hà Nội được ra đời và là tiền thân của Công ty sơn tổng hợp hiện nay.
Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, được thành lập và đi vào hoạt động từ 1/9/1970 theo Quyết định số 1083/HC-QLKT ngày 11/08/1970, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Sơn mực in Tổng hợp Hà Nội đến năm 1992 Công ty mới có tên gọi như ngày nay.
Tên giao dịch quốc tế: HASYNPAINTCO
(Hanoi Synthetic Paint Company)
Hiện nay, trụ sở chính đồng thời là cơ sở sản xuất của Công ty đặt tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.Mục lục
Phần i : báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh và quản lý của công ty sơn tổng hợp hà nội. 1

I. Lịch Sử hình thành và phát triển của Công ty. 1
1. Qúa trình hình thành Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. 1
2. Quá trình phát triển của Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội. 1
3. Quy mô hoạt động của công ty. 3
II. Tổ chức kinh doanh và quản lý của Công ty Sơn tổng hợp. 4
1. Nhiệm vụ kinh doanh. 4
2. Quy trình sản xuất kinh doanh. 5
3. Tổ chức hệ thống quản lý của Công ty. 9
4. Khái quát chung tình hình kinh doanh của Công ty. 12
Phần II : Báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. 13
I.Tổng quan về bộ máy kế toán. 13
1. Mô hình bộ máy kế toán. 13
2. Tình hình lao động trong bộ máy kế toán. 14
3. Tổ chức hình thức kế toán. 15
II. Báo cáo khái quát về công tác kế toán theo một số phần hành chủ yếu. 16
1. Phần hành kế toán vốn bằng tiền. 16
2. Phần hành kế toán TSCĐ. 17
3. Phần hành kế toán vật tư. 18
III.Nhận xét. 20


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.