Đầu tư chứng khoán FPI vào các ngân hàng tại Việt Nam

Lời nói đầu

Tại hội thảo Ngân Hàng Việt Nam vượt qua khủng hoảng hướng đến tương lai ngày 15/1/2010, Tiến sỹ Lê Xuân nghĩa-phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho biết : ”Lĩnh vực nhà Đầu Tư nước ngoài ưu tiên đầu tư nhất hiện nay là ngành tài chính Ngân Hàng, sau đó là mới đến năng lượng, nhiên liệu, ”. Thật vậy, Ngân Hàng chính là lĩnh vực chiến lược, là yếu tố quan trọng quyết định tới tính chất mạnh-yếu, sự sống còn củ một nền kinh tế. Đồng thời, nó cũng mang lại nguồn lợi nhuận vô cùng to lớn cho các nhà Đầu Tư thông minh.

Trên thế giới, nguồn vốn Đầu Tư vào nước ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, mà tại việt Nam là một trong số đó. Nguồn vốn này bao gồm đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FPI). Trong khi nguồn vốn FDI có vai trò trực tiếp thúc đẩy sản xuất thì FPI lại có tác động kích thích thị trường tài chính phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng qui mô và tăng tính minh bạch, tạo điều kiện cho DN trong nước dễ dàng tiếp cân với nguồn vốn mới, nâng cao vai trò quản lý nhà nước và chất lượng quản lí doanh nghiệp, có tác động thúc đẩy mạnh mẽ cã mối quan hệ kinh tế. FPI đã hình thành và phát triển từ lâu ở Mỹ và các nước châu Âu, nơi có thị trường rài chính phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, loại hình này đã mở ra cho các doanh nghiệp cách thức tiếp cận với các nguồn vốn mới bên cạnh các nguôn vốn truyền thống, góp phần vào việc thúc đẩy một xu thế mới.

Chúng ta có thể thấy, FPI không còn là một khái niệm xa lạ và việc nguồn vốn FPI Đầu Tư chủ yếu vào lĩnh vực Ngân Hàng không phải là khó giải thích. Nhưng để hiểu thấu đáo, cặn kẽ được vấn đề này thì lại không dễ chút nào. Chính vì vậy, chúng tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu về thực trạng của dòng vốn FDI vào lĩnh vực Ngân Hàng trong những năn gần đây, đồng thời sẽ tìm ra nguyên nhân của những bất ổn để từ đó đưa ra được hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề này.

MỤC LỤC
˜™
NỘI DUNG Trang
Xem Thêm: Đầu tư chứng khoán FPI vào các ngân hàng tại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư chứng khoán FPI vào các ngân hàng tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.