Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Sự hài lòng của nhân viên tại công ty CPDV hà tĩnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sự hài lòng của nhân viên tại công ty CPDV hà tĩnh
  PHẦN I . ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.Lý do chọn đề tài 1
  2.Mục tiêu nghiên cứu. 2
  3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
  3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2
  3.2 Phạm vi nghiên cứu. 2
  4.Phương pháp nghiên cứu. 2
  4.1Phương pháp duy vật biện chứng. 2
  4.2Phương pháp thu thập tài liệu, điều tra phỏng vấn. 2
  4.3Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu:. 3
  4.4Phương pháp phân tích thống kê bằng SPSS 16.0. 3
  5Kết cấu luận văn. 5
  PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 6
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6
  1.1Cơ sở lý luận. 6
  1.1.1Sự hài lòng. 6
  1.1.2Sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp. 6
  1.1.3Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp. 7
  1.1.3.1 Công việc. 7
  1.1.3.2Chính sách đào tạo. 8
  1.1.3.3Cơ hội thăng tiến. 8
  1.1.3.4Lương bổng và chế độ đãi ngộ. 9
  1.1.3.5Môi trường làm việc. 9
  1.1.3.6 Mối quan hệ giữa các nhân tố đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp 10
  1.1.4Các thuyết về động viên. 11
  1.1.4.1Thuyết nhu cầu của Maslow 11
  1.1.4.2 Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 13
  1.1.4.3Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg. 15
  1.2Cơ sở thực tiễn. 16
  CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TĨNH 19
  2.1 Tổng quan về công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tĩnh. 19
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 19
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của của công ty. 20
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh. 20
  2.1.4 Nguồn lực của công ty. 26
  2.1.4.1 Tình hình lao động của công ty. 26
  2.1.4.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 27
  2.1.4.3 Vốn kinh doanh của công ty. 29
  2.2 Đánh giá sự hài lòng của CNV đang làm việc tại công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh 31
  2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra. 31
  2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha. 36
  2.2.2.1 Kiểm định hệ số Cronbach ‘s Anpha đối với sự hài lòng của nhân viên về công việc hiện tại 37
  2.2.2.2 Kiểm định hệ số Cronbach ‘s Anpha đối với sự hài lòng của nhân viên về chính sách đào tạo 37
  2.2.2.3 Kiểm định hệ số Cronbach ‘s Anpha đối với sự hài lòng của nhân viên về Cơ hội thăng tiến 38
  2.2.2.4 Kiểm định hệ số Cronbach ‘s Anpha đối với sự hài lòng của nhân viên về lương thưởng và chế độ đãi ngộ. 39
  2.2.2.5 Kiểm định hệ số Cronbach ‘s Anpha đối với sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc 40
  2.2.2.6 Kiểm định hệ số Cronbach ‘s Anpha đối với mong muốn gắn kết với công ty. 40
  2.2.2.7 Kiểm định hệ số Cronbach ‘s Anpha đối về sự hài lòng của nhân viên đối với công ty 41
  2.2.3 Phân tích hồi quy để làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp. 42
  2.2.3.1 Xây dựng mô hình. 42
  2.2.3.2 Kiểm dịnh hệ số tương quan. 44
  2.2.3.3 Đánh giá độ phù hợp của mô hình. 45
  2.2.3.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình. 45
  2.2.3.5 Kiểm định giả thiết 50
  2.2.4 Đánh giá của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tĩnh 51
  2.2.5Đánh giá của nhân viên về cơ hội thăng tiến trong công ty. 55
  2.2.6 Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên về lương thưởng và chế độ đãi ngộ. 57
  2.2.7 Ý thức gắn kết với doanh nghiệp của công nhân viên. 61
  2.2.8 Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp. 63
  2.2.9 Những mong muốn của nhân viên khi làm việc tại công ty. 66CHƯƠNG 3. CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 67
  1.Định hướng và mục tiêu của công ty CPTMDV Hà Tĩnh trong thời gian tới. 67
  2.Giải pháp. 67
  2.1Giải pháp chung. 67
  2.2 Giải pháp cụ thể. 68
  2.2.1 Giải pháp về công việc. 68
  2.2.2Giải pháp về cơ hội thăng tiến. 69
  2.2.3 Giải pháp về lương thưởng và chế độ đãi ngộ. 70
  2.2.4 Giải pháp về ý thức gắn kết lâu dài với công ty. 71
  PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 72
  1.Kết luận. 72
  2. Hạn chế của đề tài 73
  3.Kiến nghị 73
  3.1Đối với công ty. 73
  3.2Đối với chính quyền địa phương. 74  Xem Thêm: Sự hài lòng của nhân viên tại công ty CPDV hà tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự hài lòng của nhân viên tại công ty CPDV hà tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status