Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình-Thừa Thiên H

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình-Thừa Thiên H


  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ1.Lý do chọn đề tàiTrong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, khi mà cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, làn sóng thất nghiệp ngày một tăng lên khiến cho những vấn đề xã hội ngày trở nên phức tạp và có thể gây ra bất ổn về xã hội trong một số quốc gia. Trong quá trình hội nhập và phát triển như hiện nay thì những biến động của nền kinh tế thế giới đã và đang tác động rất lớn đến nền kinh tế nước ta.
  Trong tình thế đó các doanh nghiệp đang phải nỗ lực hết mình để vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế đang lan rộng trên thế giới. Để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển thì một trong những biện pháp mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu là sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh. Bởi vì vốn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp . Đứng trước tình hình kinh tế hiện nay thì việc huy động vốn từ đầu, sử dụng vốn như thế nào trong kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp cần phải sử dụng nguồn vốn của mình sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. Để từ đó, không những giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển được mà còn có chỗ đứng của mình trên thương trường, mà còn có thể sử dụng những phần lợi nhuận từ việc sử dụng hiệu quả của nguồn vốn đem lại để tiến hành đầu tư, tái sản xuất và mở rộng quy mô, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.
  Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình-Thừa Thiên Huế (COXANO) là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong những năm vừa qua công ty không ngừng nổ lực phát triển và đem lại nhiều kết quả đáng kể. Song về vấn đề sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay đối với COXANO thì vẫn còn hạn chế cần phải được xem xét và đánh giá.
  Xuất phát từ thực tế trên, tôi quyết định chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình-Thừa Thiên Huế (COXANO)” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Mục đích của đề tài là phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn và bảo toàn vốn của công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong một thời gian tới.

  2.Mục tiêu nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu đề tài hướng đến giải quyết những mục tiêu sau đây:
  - Đánh giá tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong thời gian 2008 – 2010.
  - Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Thừa Thiên Huế.
  3.Phương pháp nghiên cứuPhương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu tại công ty thông qua các bảng báo cáo tài chính,bảng cân đối kết toán,báo cáo kinh doanh các sổ sách chứng từ khác tại công ty. Ngoài ra còn cập nhật thông tin từ bên ngoài trên phương tiện thông tin: Sách, báo chí, internet
  Phương pháp phân tích và so sánh số liệu thu thập tại công ty qua các năm 2008 - 2010.
  Phương pháp thống kê đánh giá biến động qua từng giai đoạn.

  4.Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung: nghiên cứu, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình-Thừa Thiên Huế (COXANO)”.
  - Không gian: Trên địa bàn thành phố Huế.
  - Thời gian: Đề tài được thực hiện từ 1/2011 đến 5/2011.

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  3. Phương pháp nghiên cứu. 2
  4. Phạm vi nghiên cứu: 2
  PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 3
  1.1 Khái quát chung về vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 3
  1.1.1 Khái niệm về vốn kinh doanh: 3
  1.1.2 Đặc điểm của vốn kinh doanh: 3
  1.1.3.1. Vốn cố định (VCĐ). 4
  1.1.3.2. Vốn lưu động (VLĐ). 5
  1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 7
  1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 7
  1.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 7
  1.2.2.1. Phân tích khả năng đảm bảo nguồn vốn và mức độ đảm bảo nợ. 7
  1.2.2.2. Khả năng thanh toán. 8
  1.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 9
  1.2.3.1. Hiệu quả sinh lời 9
  1.2.3.2. Hiệu quả sử dụng tổng vốn. 9
  1.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 10
  1.2.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 10
  CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỪA THIÊN HUẾ 11
  2.1 Tình hình cơ bản của Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Thừa Thiên Huế 11
  2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty. 11
  2.1.1.1 Quá trình hình thành. 11
  2.1.1.2 Quá trình phát triển. 11
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ. 13
  2.1.2.1 Chức năng. 13
  2.1.2.2 Nhiệm vụ. 13
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy của công ty. 14
  2.1.3.1 Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý. 14
  2.1.3.2 Tổ chức bộ máy của Công ty. 14
  2.1.3.3 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận quản lý. 15
  2.1.4 Các nguồn lực kinh doanh. 18
  2.1.4.1 Tình hình lao động và phân bố lao động của công ty. 18
  2.1.4.2 Tình hình vốn kinh doanh của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Thừa Thiên Huế 21
  2.1.5. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Thừa Thiên Huế qua 3 năm 2008-2010. 24
  2.2 Thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình Thừa Thiên Huế. 27
  2.2.1 Phân tích tình hình vốn và nguồn vốn. 27
  2.2.1.1 Phân tích tình hình vốn. 27
  2.2.1.1.1 Phân tích tình hình tài sản cố định và đầu tư dài hạn. 27
  2.2.1.1.2 Phân tích tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. 34
  2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn. 35
  2.2.1.2.1. Nợ phải trả. 35
  2.2.1.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu. 37
  2.2.2. Phân tích khả năng đảm bảo nguồn vốn và mức độ đảm bảo nợ. 39
  2.2.2.1 . Khả năng đảm bảo tổng vốn. 39
  2.2.2.2 . Khả năng tự tài trợ tài sản cố định. 40
  2.2.2.3. Tỷ số đảm bảo nợ. 41
  2.2.3. Phân tích khả năng thanh toán. 42
  2.2.3.1. Khả năng thanh toán. 42
  2.2.3.2. Khả năng thanh toán lãi vay. 43
  2.2.4.2. Hiệu quả sử dụng tổng vốn. 47
  2.2.4.2.1. Hệ số vòng quay tài sản. 47
  2.2.4.2.2. Phân tích khả năng chuyển đổi thành tiền của các khoản phải thu. 47
  2.2.4.2.3. Phân tích khả năng chuyển đổi thành tiền của hàng tồn kho. 49
  2.2.4.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. 51
  2.2.4.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 52
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỪA THIÊN HUẾ 55
  3.1. Những ưu điểm và nhược điểm trong quá trình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại công ty trong 3 năm qua. 55
  3.1.1. Ưu điểm 55
  3.1.2. Nhược điểm chủ yếu. 56
  3.2. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. 56
  3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tai công ty Cổ phần Cỏ Khí Xây Dựng Công Trình Thừa Thiên Huế. 57
  3.3.1. Đối với vốn cố định. 57
  3.3.2. Đối với vốn lưu động. 58
  3.3.3. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý. 59
  3.3.4 Các biện pháp khác. 59
  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ. 60
  1. Kết luận. 60
  2. Kiến nghị 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63


  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình-Thừa Thiên H
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Công Trình-Thừa Thiên H sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status