Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel long xuyên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel long xuyên


  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC HÌNH
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Chương 1: MỞ ĐẦU . 1
  1.1 Lý do chọn đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1
  1.3 Phương pháp nghiên cứu 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  2.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm . 3
  2.1.1 Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 3
  2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụ thành phẩm 3
  2.1.3 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm . 3
  2.2 Xác định kết quả kinh doanh 4
  2.2.1 Khái niệm kết quả kinh doanh 4
  2.2.2 Ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh . 4
  2.3 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh . 5
  2.3.1 Kế toán doanh thu . 5
  2.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5
  2.3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 7
  2.3.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 8
  2.3.1.4 Kế toán thu nhập khác . 10
  2.3.1.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 11
  2.3.2 Kế toán chi phí 15
  2.3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán . 15
  2.3.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 17
  2.3.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 18
  2.3.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 20
  2.3.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 21
  2.3.2.6 Kế toán chi phí khác 22
  2.3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23
  Chương 3: GIỚI THIỆU NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN . 253.1 Quá trình hình thành và phát triển 25
  3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn . 26
  3.2.1 Chức năng . 26
  3.2.2 Nhiệm vụ . 26
  3.2.3 Quyền hạn . 26
  3.3 Quy trình sản xuất 26
  3.4 Cơ cấu tổ chức 27
  3.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà máy trong năm 2006 - 2007 . 30
  3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển . 32
  3.6.1 Thuận lợi . 32
  3.6.2 Khó khăn 33
  3.6.3 Phương hướng phát triển 33
  3.7 Tổ chức công tác kế toán 34
  3.7.1 Tổ chức bộ máy kế toán 34
  3.7.2 Hình thức kế toán áp dụng . 35
  Chương 4: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN . 37
  4.1 Kế toán doanh thu . 37
  4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 37
  4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 42
  4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 43
  4.1.4 Kế toán thu nhập khác . 44
  4.1.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 45
  4.2 Kế toán chi phí 48
  4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán . 48
  4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 52
  4.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 54
  4.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 56
  4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 57
  4.2.6 Kế toán chi phí khác 58
  4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 58
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY . 61
  5.1 Đánh giá 61
  5.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 61
  5.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý 62
  5.1.3 Tổ chức công tác kế toán 62
  5.1.4 Việc áp dụng các tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán . 63
  5.2 Giải pháp . 63
  5.2.1 Giải pháp gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh 63
  5.2.2 Giải pháp đẩy mạnh khả năng tiêu thụ . 65
  5.2.3 Giải pháp tăng cường bộ máy quản lý . 67
  5.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán 67
  Chương 6: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 696.1 Kiến nghị . 69
  6.2 Kết luận 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  DANH MỤC HÌNH
  Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Nhà máy . 27
  Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . 34
  Hình 3.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Kế toán trên máy vi tính . 36  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1 Bảng báo cáo hoạt động kinh doanh của Nhà máy trong 2 năm 2006 - 2007 30
  Bảng 4.1 Bảng nhập - xuất - tồn gạch mộc tháng 11/2007 . 49
  Bảng 4.2 Bảng giá bán và giá vốn của từng sản phẩm tháng 11/2007 . 52
  Bảng 4.3 Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2007 60


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BHXH: Bảo hiểm xã hội
  BHYT: Bảo hiểm y tế
  DNTN: . Doanh nghiệp tư nhân
  ĐBSCL: . Đồng bằng Sông Cửu Long
  GTGT: Giá trị gia tăng
  KPCĐ: . Kinh phí công đoàn
  KQKD: Kết quả kinh doanh
  QLDN: Quản lý doanh nghiệp
  TNDN: . Thu nhập doanh nghiệp
  TNHH: . Trách nhiệm hữu hạn
  TSCĐ: . Tài sản cố định
  TTĐB: . Tiêu thụ đặc biệt
  UBND: . Ủy ban nhân dân
  VLXD: Vật liệu xây dựng
  XNK: . Xuất nhập khẩu  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  š & ›

  Bùi Văn Dương. 2005. Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp. NXB Tài chính
  Đặng Thị Loan. 2006. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
  Ngô Thế Chi và Trương Thị Thủy. 2006. Giáo trình Kế toán tài chính. NXB Tài chính.
  Nguyễn Văn Bảo. 2004. Hướng dẫn Kế toán doanh nghiệp Xây lắp. NXB Tài chính.
  Phan Đức Dũng. 2006. Kế toán tài chính. NXB Thống kê


  Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel long xuyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch ngói tunnel long xuyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status