Lời nói đầu
Nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua có mức tăng trưởng khá ổn định, đây là điều kiện tiền đề giúp cho Việt Nam chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.Trước tình hình đó đòi hỏi các thành phần kinh tế, các ngành phải đề ra chiến lược phát triển nhằm tăng khả năng cạnh tranh đối với sản phẩm hàng hoá của mình so với sản phẩm của nước khác trên thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu .
Trong xu thế chung đó, thì ngành chè một ngành chủ chốt của nông nghiệp Việt Nam đang tìm mọi biện pháp; như thực hiện đổi mới công tác tổ chức quản lí, phát triển thị trường nhằm nâng cao giá trị của cây chè đóng góp đáng kể vào bước phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Một trong những thành công của chiến lược đó là ngành đang dẫn đầu trong cả nước về công cuộc thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.Tiêu biểu nhất là Công ty cổ phần chè Kim Anh.
Được cổ phần hoá từ năm 1999 cho đến nay Công ty cổ phần chè Kim Anh đang từng bước thích ứng hơn với thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, dần đã khẳng định được uy tín và hình ảnh của công ty trong lòng công chúng tiêu dùng chè. Nhờ những cố gắng nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên toàn công ty trong cơ chế mới mà Công ty cổ phần chè Kim Anh xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành chè Việt Nam .
Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở những thành công này mà trong tương lai nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển , Công ty cổ phần chè Kim Anh luôn xác định : Một mặt, phải củng cố lòng tin của người tiêu dùng đối với các loại sản phẩm chè của công ty, mặt khác công ty phải đề ra chiến lược mở rộng thị trường .Với mục tiêu đưa chè Kim Anh có mặt rộng khắp trên thị trường trong nước và xuất khẩu .
Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần chè Kim Anh tác giả chọn đề tài “Marketing hỗn hợp mở rộng thị trường chè của Công ty cổ phần chè Kim Anh” nhằm hiểu rõ hơn về những chiến lược phát triển các sản phẩm chè của công ty trong tương lai.
Do thời gian thực tập có hạn, nên bài viết còn nhiều hạn chế mong bạn đọc và thầy cô giúp đỡ .
Tác giả xin trân thành cám ơn thầy giáo hướng dẫn Ts.Lưu Văn Nghiêm cùng các cô chú trong Phòng kế hoạch thị trường của Công ty cổ phần chè Kim Anh đã giúp đỡ tận tình để tác giả hoàn thành bài viết này .
Nội dung bài viết gồm 3 phần :
Chương I: Thị trường chè và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chè Kim Anh.
Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing của Công ty cổ phần chè Kim Anh.
Chương III: Giải pháp hoàn thiện nhằm mở rộng thị trường chè của Công ty cổ phần chè Kim Anh.

Mục lục
Lời nói đầu. 1
Chương I: Thị trường chè và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chè Kim Anh.
I.Thị trường chè : 3
1.Thị trường chè nội tiêu: 3
1.1.Qui mô của thị trường nội tiêu: 3
1.2.Sức tiêu dùng chè đang có xu hướng gia tăng 3
1.3.Đặc điểm tiêu dùng. 5
a.Đặc điểm sản phẩm: 5
b.Đặc điểm tiêu dùng: 7
1.4.Các nhân tố thuộc về đặc điểm tiêu dùng: 7
a.Tính ổn định và ít co dãn về mặt cung cầu. 7
b.Việc tiêu dùng chè mang tính thời vụ. 8
c.Thị trường tiêu dùng chè là thị trường cạnh tranh tương đối hoàn hảo. 8
1.5.Xu hướng tiêu dùng chè cũng biến đổi theo cơ cấu dân số. 8
1.6.Nhu cầu tiêu dùng chè mang những nét khác biệt ở mỗi vùng khác nhau
1.7.Cạnh tranh chè: 15
a.Cạnh tranh trong công tác thu mua nguyên liệu: 15
b.Cạnh tranh với các sản phẩm cùng loạivà các loại đồ uống khác.
c.Đối thủ cạnh tranh chủ yếu. 18
2.Thị trường chè xuất khẩu: 20
2.1Qui mô và đặc điểm của thị trường chè xuất khẩu. 20
a.Khu vực thị trường Châu á. 22
b.Khu vực thị trường Châu Âu. 24
c.Khu vực thị trường Châu phi và các nước Trung Đông 27
d.Khu vực thị trường khác. 27
2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chè xuất khẩu : 28
a.Nhân tố thuộc về chính trị. 28
b.Nhân tố thuộc về công nghệ. 29
3.Mối quan hệ giữa thị trường nội tiêu và thị trường xuất khẩu. 30
II.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chè Kim Anh.
1.Quá trình ra đời và phát triển của công ty cổ phần chè Kim Anh. 32
2.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần chè Kim Anh. 35
Chương II. Thực trạng hoạt động Marketing của công ty cổ phần chè Kim Anh.
I.Khách hàng mục tiêu của công ty cổ phần chè Kim Anh. 37
1.Nhóm khách hàng truyền thống của công ty. 38
2.Nhóm khách hàng mới. 38
II.Công tác nghiên cứu và lập kế hoạch Marketing. 39
III.Thực trạng sử dụng các công cụ Marketing. 40
1.Chính sách sản phẩm : 40
a.Chủng loại sản phẩm. 40
b.Công tác phát triển sản phẩm mới . 41
c.Tên nhãn và thương hiệu chè Kim Anh. 43
d.Quyết định về bao bì sản phẩm. 44
e.Chính sách chất lượng. 46
2.Chính sách giá: 49
a.Thực trạng sử dụng công cụ giá 49
b.Công tác điều chỉnh giá. 52
3.Kênh phân phối : 53
a.Hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần chè Kim Anh. 53
b.Mối liên hệ giữa các thành viên kênh. 57
c.Kiểm soát các thành viên kênh. 60
4Xúc tiến hỗn hợp: 62
a.Hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần chè Kim Anh. 63
b.Hoạt động kích thích tiêu thụ 65
d.Công tác tiếp thị và bán lẻ sản phẩm . 65
ChươngIII: Giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing mix của công ty cổ phần chè Kim Anh.
I.Quan điểm và định hướng phát triển. 66
1.Triển vọng thị trường. 66
2.Định hướng phát triển của công ty cổ phần chè Kim Anh . 67
3. Giải pháp phát triển của ngành chè. 68
II.Giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing mix của công ty cổ phần chè Kim Anh. 68
1.Công tác nghiên cứu thị trường của công ty cổ phần chè Kim Anh. 70
2.Chính sách sản phẩm: 71
a.Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu biến đổi của người tiêu dùng. 71
b.Coi trọng công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm. 72
c.Cải tiến mẫu mã qui cách đóng gói chè phù hợp hơn 73
3.Tăng cường công tác quản lí trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. 73
4.Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm chè. 74
a.Xây dựng và củng cố kênh phân phối sẵn có. 74
b.Thực hiện mở rộng hình thức phân phối mới. 76
c.Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các thành viên kênh. 76
d.Tăng cường quản lí thông tin về khách hàng . 77
5.Hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 77
III.Kiến nghị . 78
Lời kết 81
Danh mục tài liệu tham khảo

[charge=150]http://up.4share.vn/f/5a6b63696963686b/MAR19.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Marketing hỗn hợp mở rộng thị trường chè của Công ty cổ phần chè Kim Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Marketing hỗn hợp mở rộng thị trường chè của Công ty cổ phần chè Kim Anh sẽ giúp ích cho bạn.