Lời nói đầu
Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa phải là dài. Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức, những bước đi thích hợp để tìm hiểu, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đối với mọi công ty, doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào.
Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các công ty phải có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Thực tế cho thấy các công ty muốn tồn tại và phát triển thì việc áp dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng giúp họ thành công trong kinh doanh.
Một trong những chính sách Marketing được các công ty áp dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh là hệ thống Marketing hỗn hợp mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu của mình.
Chính vì vậy mà trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động Marketing của công ty SXKDXNK Bình Minh em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng của công ty TNHH Sana” làm chuyên đề tốt nghiệp.
Nội dung của chuyên đề gồm:
Chương I: Thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus của công ty TNHH Sana trong thời gian qua.
Chương II: Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus của công ty TNHH Sana.


Do trình độ và kinh nghiệm thực tế có hạn cho nên bài viết còn nhiều sai sót và hạn chế, em kính mong sự góp ý của các thày cô và các bạn.
Em xin chân thành cám ơn thầy giáo TS. Nguyễn Hữu Lai cùng các anh chị trong công ty TNHH Sana đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.
Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I: Thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng qua-plus của công ty tnhh sana trong thời gian qua 3
I. Vài nét về công ty TNHH Sana và tình hình sản xuất nước khoáng Aqua-Plus 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Sana 3
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3
2.1. Chức năng 3
2.2. Nhiệm vụ: 4
II. Môi trường hoạt động sản xuất - kinh doanh 4
1. Môi trường kinh doanh 4
1.1. Môi trường bên ngoài 4
1.2. Môi trường bên trong 9
* Cơ cấu của công ty 10
2. Thực trạng về dây chuyền, trang thiết bị và công nghệ của công ty 12
3. Thực trạng về tình hình tài chính của công ty 14
4. Tình hình lao động của công ty 14
5. Khách hàng của nước khoáng Aqua-Plus 17
6. Cạnh tranh. 20
III. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của Công ty TNHH Sana 20
1. Tình hình cung cấp nước khoáng và thị trường mục tiêu của nhà máy 20
2. Kết quả kinh doanh đạt được của Công ty TNHH Sana 21
IV. Thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus của công ty TNHH Sana 23
1. Chính sách sản phẩm 23
2. Chính sách giá 25
2.1.Mục tiêu của chính sách giá 26
2.2.Yếu tố ảnh hưởng đến giá 26
3. Quảng cáo 27
3.1. Khuyến mại (xúc tiến bán) 28
3.2. Bán hàng trực tiếp 33
3.3. Hoạt động quan hệ công chúng 34
4. Một số hoạt động marketing ảnh ưởng đến chiến lược marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus của Công ty TNHH Sana 34
5. Đánh giá các hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus của Công ty TNHH Nasa 35
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus của Công ty TNHH sana 37
I. Mục tiêu của sự phát triển hệ thống marketing hỗn hợp 37
1. Mục tiêu chung marketing 37
2. Mục tiêu cho hoạt động marketing hỗn hợp 37
II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus của Công ty TNHH Sana 38
1. Nâng cao năng lực marketing cho Công ty 38
2. Hoàn thiện hệ thống marketing hỗn hợp cho sản phẩm nước khoáng Aqua-Plus 39
2.1. Hoạch định chương trình tổ chức hoạt động marketing hỗn hợp 39
2.2. Dự đoán phản ứng đáp lại: 40
2.3. Thiết kế thông điệp cho hoạt động marketing hỗn hợp 40
2.4. Quyết định phạm vi, tần xuất và cường độ tác động. 41
2.5. Các giải pháp về hoàn thiện hệ thống marketing hỗn hợp cho nước khoáng Aqua-Plus qua các công cụ của nó. 42
2.5.1. Quảng cáo 42
2.5.2. Hoạt động xúc tiến bán 43
2.5.3. Bán hàng trực tiếp 44
2.5.4. Hoạt động quan hệ quần chúng. 45
III. Những giải pháp khác 45
1. Phát triển hệ thống thông tin quản lý, thông tin marketing 45
2. Phối hợp các chính sách khác trong hệ thống marketing – mix 46
2.1. Phối hợp với chính sách sản phẩm. 46
2.2. Phối hợp với chính sách giá cả: 47
2.3. Phối hợp với chính sách phân phối. 47
Kết luận 49
Tài liệu tham khảo 50

[charge=150]http://up.4share.vn/f/5869616b6b61696e/MAR16.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoàn thiện giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng của công ty TNHH Sana
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng của công ty TNHH Sana sẽ giúp ích cho bạn.