Lời mở đầu

Trong cơ chế thị trường hiện nay, vấn đề tiêu thụ luôn là vấn để sống còn đối với bất cứ một doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu như sản phẩm của họ tiêu thụ được trên thị trường. Một doanh nghiệp muốn tiêu thụ tốt sản phẩm của mình nhất thiết họ phải có một hệ thống kênh phân phối được xây dựng và quản trị có hiệu quả. Sau khi xem xét tình hình xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối thức ăn gia súc công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông, tôi nhận thấy rằng để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của công ty, công ty cần hoàn thiện hơn nữa trong khâu xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối của mình. Từ thực tiễn kết hợp với những kiến thức được học tại trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội tôi đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông”để làm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.
Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn PGS-TS Trần Minh Đạo và ban lãnh đạo công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành bài viết này.
Kết cấu của chuyên đề bao gồm các nội dung sau:
Phần 1: Khái quát về tình hình chăn nuôi và thị trường thức ăn gia súc.
Phần 2: Thực trạng và xây dựng và quản trị kênh phân phối.
Phần 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông.

Mục Lục
Lời mở đầu 1
Phần I: khái quát về thị trường chăn nuôi và thức ăn gia súc.
3
1.1. tình hình sản xuất chăn nuôi việt nam 3
1.1.1. Xu hướng phát triển chăn nuôi 3
1.1.2. Hiệu quả của sản xuất chăn nuôi 4
1.2. ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi 5
1.2.1. Thị trường ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc và khách hàng
5
1.2.2. Đối thủ cạnh tranh 8
1.3. Nguyên liệu trong chế biến thức ăn 9
Phần II: thức trạng xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối TAGS tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu phương đông

11
2.1.khái quát về công ty tnhh xuất nhập khẩu phương đông
11
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 11
2.1.2. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua
13
2.1.2.1. Tình hình sản xuất 13
2.1.2.2. Tình hình tiêu thụ 14
2.1.3. Đánh giá chung về tình hình của công ty 15
2.2. những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối
17
2.2.1. Những nhân tố bên trong 17
2.2.2. Những nhân tố bên ngoài 21
2.3. thực trạng về xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối tại công ty
24
2.3.1. Thiết kế hệ thống kênh phân phối tại công ty 24
2.3.2. Quản trị hệ thống kênh phân phối tại công ty 27
2.3.3. Đánh giá chung hoạt động kênh phân phối tại công ty
31
Phần III: một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tags tại công ty tnhh xuất nhập khẩu phương đông
33
3.1. phương hướng phát triển tại công ty 33
3.1.1. Phương hướng chung 33
3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể về việc xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối
35
3.2. một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty
36
3.2.1. Nhóm các giải pháp về kênh phân phối 36
3.2.2. Nhóm các giải pháp về quản trị kênh phân phối 42
3.3. đề xuất kiến nghị 47
Kết luận 49
Tài liệu tham khảo 51
[charge=150]http://up.4share.vn/f/3908000a0a00090a/MAR07.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông sẽ giúp ích cho bạn.