Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing - Mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH Kim Trang

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing - Mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH Kim Trang

  LỜI MỞ ĐẦU


  Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khó khăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía thị trường. Để làm được điều này doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh hướng theo thị trường, theo khách hàng và phải áp dụng tốt các hoạt động marketing trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong đó việc xây dựng và hoàn thiện một chính sánh Marketing-mix với những chiến lược và biện pháp cụ thể sẽ là công cụ cạnh tranh sắc bén và hiệu quả của doanh nghiệp để đi đến thành công.

  Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Một trong 6 nhóm giải pháp được đưa ra là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; trong đó đề cập đến định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng.Chính phủ yêu cầu ngân hàng Nhà Nước quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung, tiến tới xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do. Điều này đã mở ra một cơ hội kinh doanh mới cho thị phần vàng nữ trang, tạo nên một môi trường cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau trên từng sản phẩm; trong đó Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Trang cũng không ngoại lệ.
  Để có thể tiếp tục đứng vững và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thì doanh nghiệp cần phải có một chiến lược marketing hợp lý cụ thể là các biện pháp marketing – mix phải thật chuẩn xác để đem lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp.
  Chính vì thế đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing – Mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Trang ” được lựa chọn nghiên cứu vì nó mang tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn nhằm góp phần thúc đẩy và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Trang trong thời gian tới.

  1. Mục tiêu nghiên cứu:

  Thị trường vàng nữ trang hiện nay trong cả nước với hơn 8.000 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp luôn cạnh tranh gay gắt với nhau từ chủng loại sản phẩm, giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, và các ưu đãi mà doanh nghiệp dành cho khách hàng. Dựa vào thực tiễn của đề tài để nghiên cứu thực trạng, tình hình kinh doanh cũng như các chính sách Marketing-mix mà doanh nghiệp đã thực hiện trong thời gian qua, để tìm ra được các tồn tại và các nguyên nhân hạn chế của nó để từ đó đưa ra một số các giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing-mix nhằm thực hiện chiến lược mở rộng thị trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

  2. Phương pháp nghiên cứu:

  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu nhằm đánh giá tình hình kinh doanh cũng như hiệu quả mà các chiến lược Marketing-mix mang lại. Từ đó có cơ sở để hoạch định chiến lược Marketing-mix mới phục vụ tốt hơn, mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho công ty.

  3. Phạm vi nghiên cứu:

  Với tính đa dạng và phong phú của đề tài, luận văn chỉ phân tích các yếu tố mang tính tổng quát chứ không đi sâu vào chuyên ngành.Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về các chiến lược Marketing-mix đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các chính sách Marketing-mix của công ty, nhằm xây dựng một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống Marketing-mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

  4. Kết cấu của đề tài:

  Chương1: Cơ sở lý luận về Marketing-mix

  Chương 2 : Thực trạng công tác xây dựng hệ thống marketing mix tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim TrangMỤC


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LƠI CẢM ƠN ii
  NHẬN XÉT THỰC TẬP iii
  NHẬN XÉT HƯỚNG DẪN iv
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC CÁCKÝ HIỆU VIẾT TẮT viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SỬ DỤNG ix
  LỜI MỞ ĐẦU


  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ marketing - MIX


  1.1 Tổng quan về Marketing-mix 3
  1.1.1 Khái niệm về Markting-mix 3
  1.1.2 Vai trò của Marketing-mix 3
  1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách Marketing-mix của doanh nghiệp 4
  1.2.1 Nhân tố môi trường vĩ mô 4
  1.2.2 Nhân tố môi trường ngành 4
  1.2.3 Nhân tố môi trường nội tại 4
  1.3 Các thành phần của chiến lược Marketing-mix trong hoạt động kinh doanh 4
  1.3.1 Chính sách sản phẩm 4
  1.3.2 Chính sách giá cả 6
  1.3.3 Chính sách phân phối 8
  1.3.4 Chính sách xúc tiến khuếch trương 11
  1.4 Kết luận chương 1 13


  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG marketing - MIX TẠI CÔNG TY KIM TRANG


  2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM-DV Kim Trang 14
  2.1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty Kim Trang 14
  2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động 14
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 14
  2.1.4. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ 16
  2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Kim Trang năm 2008-2010 17
  2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008-2010 17
  2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn 19
  2.2.3. Hoạt động nghiên cứu thị trường 20
  2.3. Thực trạng về hệ thống Marketing-mix tại công ty Kim Trang 22
  2.3.1. Chính sách sản phẩm 22
  2.3.2. Chính sách giá cả 27
  2.3.3. Chính sách phân phối 30
  2.3.4. Chính sách xúc tiến khuếch trương 32
  2.4. Đánh giá chung về những kết quả mà công tác Marketing-mix đạt được 34
  2.5. Kết luận chương 2 35
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MARKEING-MIX NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY KIM TRANG 36
  3.1. Giải pháp1: Giải pháp về chính sách sản phẩm 37
  3.1.1. Mục tiêu của giải pháp 37
  3.1.2. Cách thực hiện. 37
  3.1.3. Hiệu quả dự kiến mang lại 39
  3.2. Giải pháp 2: Giải pháp về chính sách giá cả 40
  3.2.1. Mục tiêu của giải pháp 40
  3.2.2. Cách thức thực hiện 41
  3.2.3. Hiệu quả dự kiến mang lại 42
  3.3. Giải pháp 3: Giải pháp về chính sách phân phối 43
  3.3.1. Mục tiêu của giải pháp 43
  3.3.2. Cách thức thực hiện 44
  3.3.3. Hiệu quả dự kiến mang lại 45
  3.4. Giải pháp 4: Giải pháp về chính sách xúc tiến khuếch trương 46
  3.4.1 Mục tiêu của giải pháp 46
  3.4.2. Cách thức thực hiện 46
  3.4.3. Hiệu quả dự kiến mang lại 48
  3.5. Kết luận chương 3 49
  KẾT LUẬN 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Chương 3: : Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Kim Trang

  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing - Mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH Kim Trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing - Mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH Kim Trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status