Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân Phương Chi

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân Phương Chi

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay nền kinh tế Việt Nam đã từng bước tiến sâu vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hội nhập cùng nền kinh tế trong khu vực và nhiều nước trên thế giới. Thực tế là nền kinh tế Việt Nam đã cố gắng hoàn thiện mình để gia nhập vào WTO trong năm 2005.
  Để có khả năng hội nhập toàn cầu các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chú trọng công tác quản trị nhân sự trong tổ chức, bên cạnh đó việc nghiên cứu mô hình quản lý của nhiều công ty lớn trên thế giới để dần dần hoàn thiện cơ chế quản lý của mình. Đó cũng là mục tiêu và tiêu chí mà các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng trên con đường phát triển và hội nhập.
  quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy, quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào và có mặt ở tất cả phòng ban, các đơn vị.
  Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất kỳ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được.
  Trong doanh nghiệp, mỗi con người là một thế giới riêng biệt, nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp các tổ chức, các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Công tác quản trị nhân sự là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành bại của một doanh nghiệp hay một tổ chức.
  Chính vì nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của vai trò quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi” để làm đề tài nghiên cứu của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị nhân sự tại doanh nghiệp.
  - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp. Các giải pháp bao gồm:
  + Cải thiện công tác hoạch định và tuyển chọn nhân sự.
  + Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự.
  + Tin học hóa ứng dụng vào công tác quản trị nhân sự.
  + Giải pháp để khắc phục những tồn tại, yếu kém về công tác đãi ngộ nhân sự.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: là đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ thừa hành và công nhân trực tiếp sản xuất để phân tích.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Bộ phận trực thuộc doanh nghiệp được chọn nghiên cứu là Phòng tổ chức nhân sự.
  + Thời điểm để thu thập số liệu nghiên cứu là năm 2008 đến năm 2010
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Khóa luận này, tôi chủ yếu sử dụng phương pháp:
  - Phân tích tổng hợp.
  - Thống kê
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương.
  Chương 1: Tóm tắt cơ sở lý luận về quản trị nhân sự
  Nội dung của chương 1, trình bày về các khái niệm về quản trị nhân sự, công tác hoạch định, tuyển chọn nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, chính sách đãi ngộ cũng như các yếu tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự.
  Chương 2: Một số nhận xét về thực trạng công tác quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi
  Ở chương 2, chủ yếu tôi phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi. Mục tiêu là đánh giá về hoạt động quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi.
  Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi
  Ở chương 3, kết hợp lý thuyết chương 1 và những vấn đề tồn đọng của công tác quản trị nhân sự đã được xác định ở chương 2, từ đó tôi đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi.  MỤC LỤC
   LỜI MỞ ĐẦU: 5
  1. Tính cấp thiết của đề tài 5
  2. Mục tiêu nghiên cứu 5
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
  4. Phương pháp nghiên cứu 6
  5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp gồm: 3 chương 6
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 7
  1.1 Tổng quát về quản trị nhân sự 8
  1.2 Hoạch định – Tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên 12
  1.3 Đào tạo và phát triển nhân sự 22
  1.4 Đánh giá thành tích công tác 27
  1.5 Chế độ đãi ngộ nhân sự 28
  1.6 Giao tế nhân sự 32
  1.7 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 32
  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA DNTN PHƯƠNG CHI 35
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 36
  2.2 Mặt hàng sản phẩm và quy mô sản xuất 36
  2.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý doanh nghiệp 39
  2.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của DNTN Phương Chi trong thời gian qua (năm 2008 -> 2010) 46
  2.5 Phân tích tình hình quản trị nhân sự của doanh nghiệp trong thời gian qua (năm 2008-2010) 50
  2.5.1 Khái quát tình hình biến động nhân sự của doanh nghiệp 50
  2.5.1.1 Hình thức báo cáo 51
  2.5.1.2 Phân tích thực trạng nhân sự của doanh nghiệp 54
  2.6 Công tác hoạch định nhân sự 55
  2.6.1 Quy trình hoạch định nhân sự 55
  2.7 Tình hình tuyển dụng nhân sự 57
  2.7.1 Kế hoạch tuyển dụng lao động 57
  2.7.2 Thực hiện công tác tuyển dụng lao động 57
  2.7.3 Kết quả tuyển dụng lao động 60
  2.8 Phân bổ lao động 60
  2.9 Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự 63
  2.9.1 Đào tạo 63
  2.9.2 phát triển nhân sự 66
  2.10 Chế độ đãi ngộ 67
  2.10.1 Đãi ngộ về vật chất 67
  2.10.2 Đãi ngộ về tinh thần 69
  2.11 Hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp trong 3 năm qua (từ năm 2008 – 2010) 69
  2.11.1 Đối với năng suất lao động 70
  2.11.2 Đối với khả năng sinh lời của một cán bộ công nhân viên 70
  2.11.3 Đối với hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương 70
  2.12 Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm về tình hình thực hiện công tác quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi 71
  2.13 Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp 75
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI DNTN PHƯƠNG CHI 82
  3.1 Cải thiện công tác hoạch định và tuyển chọn nhân sự 83
  3.2 Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự của doanh nghiệp 86
  3.3 Tin học hóa ứng dụng vào công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp 88
  3.4 Giải pháp để khắc phục những tồn tại yếu kém về công tác đãi ngộ nhân sự 89
  * KẾT LUẬN 104
  * TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
  * PHỤ LỤC 107

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân Phương Chi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân Phương Chi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status