Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020

  Mở đầu Mở đầu Mở đầu Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1. Tính cấp thiết của đề tài 1. Tính cấp thiết của đề tài 1. Tính cấp thiết của đề tài
  Các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII của Đảng Nhân
  dân Cách mạng (NDCM) Lào đề ra chương trình cải cách hành chính và đổi
  mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước đối với tất cả các lĩnh
  vực, các ngành, trong đó có ngành thương mại nhằm thực hiện mục tiêu chiến
  lược phát triển kinh tế - xY hội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND)
  Lào đến năm 2020.
  Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế là hoàn thiện cơ chế, chính sách
  và hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý,
  đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xY hội của
  Đảng và Nhà nước đề ra. Vì vậy, đòi hỏi tất cả các ngành kinh tế quốc dân nói
  chung và ngành thương mại nói riêng phải đổi mới chính sách quản lý cho phù
  hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
  Với cơ cấu kinh tế "nông lâm - công nghiệp và dịch vụ" ở CHDCND Lào,
  ngành thương mại có vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền
  kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường, góp phần tăng
  trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập dân cư, nâng
  cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn xY hội, thực hiện chính sách xóa
  đói giảm nghèo, đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu.
  Thực hiện đường lối chính sách kinh tế mới của Đảng NDCM Lào, từ
  năm 1990 đến nay ngành thương mại Lào đY có những bước phát triển, đạt
  được thành tích đáng kể, góp phần đắc lực vào việc thực hiện hai nhiệm vụ
  chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực
  thương mại có những bước đổi mới rõ rệt nhất là về chính sách thị trường, mặt
  hàng và đối tác ngày càng đa dạng phong phú. Tuy nhiên, so với yêu cầu, mục
  tiêu và nhiệm vụ mới thì trình độ quản lý Nhà nước về thương mại Lào hiện


  nay còn có nhiều bất cập, khiếm khuyết, kém hiệu lực, hiệu quả, cần phải tiếp
  tục đổi mới cho ngang tầm thời đại hội nhập.
  Thế kỷ XXI, xu thế hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, vừa hợp tác vừa
  cạnh tranh giữa các nước ngày càng gia tăng. CHDCND Lào đY là thành viên
  của Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), tham gia khu vực thương mại
  tự do ASEAN (AFTA), chuẩn bị điều kiện gia nhập tổ chức thương mại thế
  giới (WTO). Để thích ứng với điều kiện mở cửa, hội nhập, thực hiện nghĩa vụ
  thành viên của tổ chức khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA - ASEAN
  Free Trade Area), tổ chức thương mại thế giới (WTO - World Trade
  Organization) và các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế khác, CHDCND
  Lào nhất thiết phải đổi mới chính sách kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế nói
  chung, chính sách thương mại nói riêng. Đây là một vấn đề thiết thực nhằm
  tạo điều kiện phát triển thương mại, nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực và lợi
  thế của đất nước, tạo điều kiện cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa,
  phát triển nền kinh tế quốc dân của CHDCND Lào.
  Với những lý do trên đây, đề tài: Hoàn thiện chính sách quản lý của
  Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến
  năm 2020" được chọn làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế.

  Mục lục

  Lời cam đoan . 2

  Danh mục các chữ viết tắt . . 4

  Danh mục bảng biểu 5

  Mở đầu . 6

  Chương 1: Cơ sở khoa học của chính sách quản lý nhà nước
  về thương mại . . 12
  1.1. Bản chất của thương mại trong nền kinh tế thị trường 12
  1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của chính sách quản lý nhà nước về thương mại trong nền kinh tế thị trường. 36
  1.3. Kinh nghiệm của một số nước về chính sách quản lý nhà nước về
  thương mại và bài học đối với Lào 66

  Chương 2: Chính sách quản lý nhà nước Về thương mại của nước
  CHDCND Lào trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra . 84
  2.1. Khái quát thực trạng kinh tế và thương mại nước Cộng hòa Dân
  chủ Nhân dân Lào . 84
  2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại ở CHDCND Lào . 102
  2.3. Đánh giá chung và một số bài học kinh nghiệm của quá trình đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của Lào thời gian qua . 132
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại của nước CHDCND Lào đến năm 2020 139
  3.1. Phương hướng chiến lược phát triển thương mại của Lào 139
  3.2. Quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, phương hướng và nội dung hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại của nước CHDCND Lào đến năm 2020 151
  3.3. Giải pháp đổi mới chính sách quản lý nhà nước về thương mại của nước CHDCND lào đến năm 2020 172
  Kết luận . 199

  Tài liệu tham khảo 203

  Phụ lục

  Xem Thêm: Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách quản lý của Nhà nước về thương mại của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status