Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trường Công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Nghiên cứu điển hình từ ngành dệt may Việt Nam)

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trường Công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Nghiên cứu điển hình từ ngành dệt may Việt Nam)

  TRANG PHỤ BÌA TRANG LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ CHẤT 9
  LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG

  1.1. Cách tiếp cận tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế 9
  1.1.1. Tăng trưởng kinh tế 9
  1.1.2. Chất lượng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững 10
  1.1.3. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng 14
  1.1.3.1. Các mô hình lý thuyết 14
  1.1.3.2. Các mô hình thực nghiệm 16

  1.2. Đánh giá tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế 18
  1.2.1. Đánh giá về tăng trưởng kinh tế 18
  1.2.1.1. Tổng giá trị sản xuất GO 19
  1.2.1.2. Tổng sản phẩm quốc nội 19
  1.2.1.3. Tổng thu nhập quốc dân 20
  1.2.1.4. Thu nhập bình quân đầu người 20
  1.2.2. Đánh giá về chất lượng tăng trưởng kinh tế 21
  1.2.2.1. Chất lượng tăng trưởng trên góc độ các yếu tố kinh tế 21
  1.2.2.2. Chất lượng tăng trưởng trên góc độ các vấn đề xã hội 25
  1.2.2.3. Chất lượng tăng trưởng trên góc độ các vấn đề về môi trường 26

  1.3. Các yếu tố tác động đến tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng 27
  1.3.1. Các yếu tố kinh tế 28
  1.3.2. Các yếu tố phi kinh tế 33

  1.4. Vai trò của nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế 35

  1.5. Bài học kinh nghiệm của một số nước về thúc đẩy tăng trưởng trong mối 37
  tương quan với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng
  1.5.1. Bài học kinh nghiệm từ mô hình tăng trưởng của Trung Quốc 37
  1.5.2. Bài học kinh nghiệm từ mô hình tăng trưởng của Thái Lan 43

  CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP VIỆT 51
  NAM – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NGÀNH DỆT MAY

  2.1. Công nghiệp Việt Nam 51
  2.1.1. Tổng quan về Công nghiệp Việt Nam 51
  2.1.2. Chất lượng tăng trưởng của Công nghiệp Việt Nam 57
  2.1.2.1. Nhìn từ khía cạnh kinh tế 57


  2.1.2.2. Nhìn từ khía cạnh xã hội 69
  2.1.2.3. Nhìn từ khía cạnh môi trường 71
  2.1.3. Đánh giá tổng quát 73

  2.2. Ngành dệt may Việt Nam
  75
  2.2.1. Quá trình phát triển ngành dệt may Việt Nam 75
  2.2.2. Hiện trạng phát triển ngành may mặc Việt Nam 76
  2.2.2.1. Quy mô và năng lực sản xuất 76
  2.2.2.2. Phân bố doanh nghiệp may mặc theo lãnh thổ 82
  2.2.2.3. Trình độ công nghệ và trang thiết bị sản xuất 84
  2.2.2.4. Nguồn nhân lực ngành dệt may 87
  2.2.2.5. Thị trường và kim ngạch xuất khẩu 90
  2.2.2.6. Đầu tư vào dệt may Việt Nam 93
  2.2.2.7. Công nghiệp phụ trợ may mặc 95
  2.2.2.8. Tổ chức quản lý ngành may mặc 97
  2.2.2.9. Đánh giá tổng quát 99

  2.3. Chất lượng tăng trưởng ngành dệt may Việt Nam
  101
  2.3.1. Đánh giá chất lượng tăng trưởng theo các tiêu chí kinh tế 101
  2.3.2. Chất lượng tăng trưởng đánh giá theo tiêu chí xã hội 117
  2.3.3. Chất lượng tăng trưởng đánh giá theo tiêu chí môi trường 119

  2.4. Các nhân tố tác động đến chất lượng tăng trưởng ngành dệt may
  Việt
  124
  Nam
  2.4.1. Các nhân tố bên ngoài 124
  2.4.2. Các nhân tố bên trong 129

  2.5. Mô hình tăng trưởng công nghiệp dệt may của một số nước và bài học 134
  cho Việt Nam
  2.5.1. Mô hình của Trung Quốc 134
  2.5.2. Mô hình của Ấn Độ 137
  2.5.3. Mô hình của Thái Lan 139
  2.5.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 140

  CHƯƠNG 3: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG NGÀNH
  146
  DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

  3.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng
  146
  ngành dệt may Việt nam trong bối cảnh hội nhập
  3.1.1. Quan điểm 146
  3.1.2. Một số định hướng dài hạn 148
  3.1.2.1. Định hướng tổng thể 148
  3.1.2.2. Định hướng sản phẩm chủ yếu, lãnh thổ và nguyên phụ liệu 150
  3.1.3. Mục tiêu phát triển đến năm 2015 152
  3.1.3.1. Mục tiêu tổng quát 152
  3.1.3.2. Mục tiêu cụ thể 153


  3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành may mặc Việt Nam
  trong những năm tới 153
  3.2.1. phát triển công nghiệp phụ trợ 154

  3.2.2. phát triển công nghiệp thời trang 160
  3.2.3. Tăng năng lực cạnh tranh toàn ngành 161
  3.2.4. Tăng cường chính sách sản xuất ++ và liên kết sản xuất 164
  3.2.5. phát triển theo hướng thân thiện môi trường 165
  3.2.6. Giải pháp về quản lý 169
  3.2.7. Giải pháp về nhân sự 171
  3.2.8. Giải pháp về tài chính 174
  3.2.9. Giải pháp về marketing 178

  3.3. Kiến nghị các chính sách quản lý vĩ mô đối với ngành dệt may
  181

  KẾT LUẬN
  184
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 186 .

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trường Công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Nghiên cứu điển hình từ ngành dệt may Việt Nam)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trường Công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (Nghiên cứu điển hình từ ngành dệt may Việt Nam) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status