Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

  MỤC LỤC

  Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt

  Danh mục các biểu, sơ đồ, biểu đồ

  Trang


  Phần mở đầu 1

  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
  1.1. Những vấn đề cơ bản về cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
  công lập. 9

  1.1.1. Cơ quan hành chính. 9

  1.1.2. đơn vị sự nghiệp công lập. 10
  1.1.3. Phân biệt cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 10

  1.2. Tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. 11
  1.2.1. Khái niệm tài sản công và tài sản công khu vực hành chính sự
  nghiệp. 11
  1.2.2. Phân loại tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. 14

  1.2.3. Vai trò của tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. 19
  1.2.4. đặc đựiểm của tài sản công trong khu vực hành chính sự
  nghiệp. 23
  1.3. Cơ chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong khu vực
  hành chính sự nghiệp. 24
  1.3.1. Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong khu vực hành
  chính sự nghiệp. 24
  1.3.2. Cơ chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong khu vực
  hành chính sự nghiệp. 26
  1.3.3. Vai trò của cơ chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong
  khu vực hành chính sự nghiệp. 33
  1.4. Hiệu quả và hiệu lực của cơ chế quản lý tài sản công trong khu
  vực hành chính sự nghiệp. 33
  1.4.1.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả và hiệu lực của cơ chế
  quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. 33


  1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu lực, hiệu quả cơ chế quản lý tài sản
  công trong khu vực hành chính sự nghiệp. 35
  1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của cơ chế
  quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. 39
  1.5. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp
  ở một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng ở Việt Nam. 42
  1.5.1. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự
  nghiệp ở Trung Quốc. 42
  1.5.2. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự
  nghiệp ở Cộng hoà Pháp. 44
  1.5.3. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự
  nghiệp ở Canaựa. 46
  1.5.4. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự
  nghiệp ở Australia. 48
  1.5.5. Một số nhận xét và khả năng vận dụng cho Việt Nam. 51


  Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN
  CÔNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Ở 62
  NƯỚC TA TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2008


  2.1. Thực trạng cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành
  chính sự nghiệp. 62
  2.1.1.Quan điểm, chủ trương quản lý tài sản công trong khu vực
  hành chính sự nghiệp. 62
  2.1.2. Hệ thống các mục tiêu quản lý tài sản công trong khu vực
  hành chính sự nghiệp. 65
  2.1.3. Các nguyên tắc quản lý nhà nước đối với tài sản công trong
  khu vực hành chính sự nghiệp. 66
  2.1.4. Các công cụ quản lý tài sản công trong khu vực hành chính
  sự nghiệp. 70
  2.2. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực của cơ
  chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. 92
  2.2.1. Nhóm các nhân tố từ hệ thống cơ chế quản lý tài sản công
  trong khu vực hành chính sự nghiệp. 92
  2.2.2. Nhóm các nhân tố từ đối tượng quản lý. 94
  2.3. đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực
  hành chính sự nghiệp ở Việt Nam. 98
  2.3.1. Những thành tựu. 98
  2.3.2. Một số tồn tại. 107
  2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 124


  Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI (2009-2020)

  3.1. Quan điểm, yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công 130

  trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam. 132

  3.1.1. Quan điểm. 132

  3.1.2. Yêu cầu. 134
  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài

  sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp trong thời gian tới
  (2009-2020).

  3.2.1.Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các căn cứ pháp lý và chính sách về quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp.

  3.2.2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của cơ chế quản lý tài sản công 135

  trong khu vực hành chính sự nghiệp. 152
  3.2.3. Thực hiện thí điểm lập ngân sách theo kết quả đầu ra ( trong đó có kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản) và tính toán hiệu quả khi

  quyết định đầu tư, mua sắm, giao tài sản công cho các đơn vị sự nghiệp.
  3.2.4. Tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, tham ô, lãng phí trong việc quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp.
  3.2.5. Nhà nước cần nhanh chóng đưa vào sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý tài sản công; thiết lập và đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác quản lý quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp.
  3.2.6. Kiện toàn bộ máy cơ quan quản lý tài sản công và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý tài sản công.

  KẾT LUẬN 198

  Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học 200

  Danh mục tài liệu tham khảo 201

  Phiếu xin ý kiến 208

  Kết quả điều tra 212

  Phụ lục 217

  Xem Thêm: Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status