Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất đô thị (ứng dụng tại Hà Nội)

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất đô thị (ứng dụng tại Hà Nội)

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài: Trong những năm qua, vai trò quản lý nhà nước đối với thị
  trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở, đất ở đô thị nói riêng ngày càng
  được củng cố và nâng cao. Hệ thống hành lang pháp lý do nhà nước ban hành đã phần
  nào tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường nhà ở, đất ở
  tại các đô thị. Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động quản lý nhà nước đối với thị
  trường nhà ở, đất ở đô thị cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế. Hệ thống văn bản pháp
  luật do Nhà nước ban hành liên quan đến thị trường nhà ở, đất ở đô thị tuy nhiều,
  nhưng đôi khi còn chồng chéo, hiệu lực thi hành chưa cao. Nhiều đô thị trong cả nước
  còn thiếu vắng cơ quan chuyên trách có chức năng quản lý nhà nước đối với thị trường
  nhà ở, đất ở đô thị. Công tác quản lý nhà ở, đất ở tại một số đô thị không tập trung một
  đầu mối. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở đô thị tách riêng với cơ quan quản lý nhà
  nước về đất ở đô thị. Tình trạng này dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị
  trường nhà ở, đất ở đô thị thấp, chưa tạo được những chuyển biến mạnh theo hướng
  tích cực trên thị trường.
  Nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô
  thị (ứng dụng tại Hà nội)” tại thời điểm hiện nay có ý nghĩa thiết thực. Kết quả nghiên
  cứu sẽ góp phần giúp cho các nhà quản lý có điều kiện hệ thống hoá cơ sở lý luận về
  năng lực QLNN đối với loại thị trường này. Những đề xuất, kiến nghị trong Luận án sẽ
  hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, các cấp chính quyền quản lý đô thị tham khảo khi
  đưa ra những quyết định quan trọng về các chính sách QLNN đối với thị trường nhà ở,
  đất ở tại các đô thị trên cả nước.
  2. Tổng quan nghiên cứu: Hiện nay, trên thế giới có nhiều nước nghiên cứu chủ đề tác
  động của QLNN đối với thị trường BĐS. Các nghiên cứu thường chỉ tập trung nghiên
  cứu về hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai và BĐS. Một số nước trên thế giới như
  Thụy Điển, Malayxia, Hàn quốc, Đài Loan, Australia đã ban hành các quy định một
  cách hết sức chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, chi tiết và đầy đủ các vấn đề liên quan đến BĐS
  như hoạt động mua/bán, thuê/mướn, cầm cố/thế chấp, các giao dịch chuyển quyền sử
  dụng đất, những quy định về công tác thanh tra - thẩm tra - thẩm định của các cơ quan
  QLNN, quyền định đoạt của Nhà nước.Ở Việt Nam, trong một vài năm gần đây, lĩnh
  vực nghiên cứu về chính sách, pháp luật về nhà đất, vai trò QLNN đối với nhà đất nói
  chung và thị trường BĐS, thị trường nhà ở, đất ở đô thị nói riêng đã được nhiều cơ
  quan, tổ chức cá nhân thực hiện.
  3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Luận án nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản
  sau:
  - Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực QLNN đối với thị trường
  nhà ở, đất ở đô thị;
  - Sử dụng mô hình hóa để đánh giá, dự báo xu hướng phát triển của thị trường
  đến năm 2010;
  - Phân tích, đánh giá năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị ở Hà
  Nội trên các nội dung về Bộ máy tổ chức quản lý, nguồn nhân lực, thể chế QLNN về
  - 2 -
  nhà đất và thị trường nhà đất đô thị, HTTT - TT liên quan đến hoạt động của thị trường
  nhà ở, đất ở đô thị;
  - Tìm những định hướng phát triển thị trường và đề xuất những giải pháp nâng
  cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là nâng cao năng lực
  QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị. Phạm vi nghiên cứu tại Thành phố Hà Nội
  cũ. Thời gian nghiên cứu từ 2000-2008.
  5. Các phương pháp nghiên cứu: Sử dụng tổng hợp các phương pháp hệ thống hoá,
  sơ đồ hoá, mô hình hoá, thống kê, so sánh, phân tích, diễn giải, điều tra xã hội học để
  nghiên cứu trình bày các nội dung cơ bản của luận án.
  6. Đóng góp của Luận án:
  Về lý luận, nội dung luận án sẽ góp phần hệ thống hoá và đưa ra phương pháp
  luận về nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị.
  Về thực tiễn, thông qua việc phân tích, đánh giá có hệ thống tình hình hoạt động
  của thị trường nhà ở, đất ở đô thị Hà Nội, Luận án tìm hiểu, nghiên cứu năng lực
  QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị. Kết quả nghiên cứu của luận án là tìm ra
  những nguyên nhân của những hạn chế, những khiếm khuyết thị trường và những tồn
  tại trong QLNN đối với loại thị trường này. Trên cơ sở đó, Luận án đề xuất những giải
  pháp nâng cao năng lực của QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị. Những kiến
  nghị và đề xuất trong luận án có ý nghĩa thực tiễn giúp các cấp chính quyền, các cơ
  quan hành chính tại các đô thị trong việc ra các quyết định về chính sách và phương
  hướng nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở tại các đô thị.
  7. Bố cục của Luận án
  Chương I: Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở,
  đất ở đô thị
  Chương II: Đánh giá năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị tại
  Hà Nội
  Chương III: Giải pháp nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở
  Hà Nội giai đoạn 2008-2015
  Sau đây là những nội dung chủ yếu của Luận án: .

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất đô thị (ứng dụng tại Hà Nội)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất đô thị (ứng dụng tại Hà Nội) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status