lời nói đầu
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế, trước hết là khu vực ASEAN, minh chứng là chúng ta đã tham gia vào khu vực mậu dịch tự do AFTA và mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2005 sẽ là thành viên của của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, khi tham gia vào sân chơi lớn hơn vượt ra khỏi biên giới quốc gia sẽ nhận được nhiều cơ hội nhưng cũng chịu sức ép lớn hơn từ sự cạnh tranh và những luật lệ khắc nghiệt hơn.
KIDOCO đã đón nhận những cơ hội và thách thức từ những thị trường như thế nào? Câu trả lời của họ chính là việc tích cực tham gia vào thương mại quốc tế và đặc biệt là quyết định đầu tư sang thị trường Mỹ. Liệu hoạt động đầu tư của KIDOCO tại thị trường Mỹ có phải là một sự chủ động vươn mình ra thế giới hay chỉ là một bước đột phá thụ động. Để làm rõ về các bước đi của KIDOCO trong quá trình đầu tư trực tiếp sang Mỹ, tôi xin viết đề tài: “ Hoạt động đầu tư sản xuất tại Mỹ của công ty bánh kẹo KIDOCO”.
Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng do trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong có được sự góp ý của thầy cô giáo và bạn bè để nâng cao chất lượng của đề án này và rút kinh nghiệm cho các bài viết sau.
Xin chân thành cảm ơn T.S Tạ Lợi đã giúp đã giúp tôi hoàn thành đề án này.


Mục lục

Lời mở đầu
Chương 1:công ty kinh đô và hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại mỹ
1.1.Vài nét về công ty KIDOCO
1.2.Hoạt động đầu tư của KIDOCO
chương 2: Phân tích hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của KIDOCO
2.1. Những vấn đề chung về hoạt động đầu tư sản xuất
2.1.1Khái niêm hoạt động đầu tư
2.1.2. Bản chất của hoạt động đầu tư sản xuất trực tiếp
2.2.Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại mỹ của KIDOCO
2.2.1 Một vài nét về thị trường mỹ và cơ hội kinh doanh đối với công ty kidoco
2.2.1.1 Một vài nét về thị trường mỹ
2.2.1.2. Cơ hội của công ty KIDOCO
2.2.2 Động cơ kinh doanh của kidoco
2.2.3 Hình thức kinh doanh của KIDOCO trên thị trường Mỹ
2.2.3.1Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn hình thức kinh doanh của kidoco
2.2.3.1.1 Yếu tố vốn
2.2.3.1.2 Kinh nghiệm
2.2.3.1.3 Yếu tố cạnh tranh
2.2.3.2 Hình thức kinh doanh của kidoco
2.2.4 Ưu điểm và nhược điểm của KIDOCO khi lựa chọn hình thức đầu tư sản xuất để thâm nhập thị trường Mỹ
2.2.4.1Ưu điểm
2.2.4.2 Nhược điểm
Chương 3:Bài học kinh nghiệm và giải pháp cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào thị trường Mỹ
3.1 bài học kinh nghiệm
3.2 Giải pháp
Kết luân
Tài liệu tham khảo
[charge=150]http://up.4share.vn/f/7849414b484d4d41/DA296.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoạt động đầu tư sản xuất tại Mỹ của công ty bánh kẹo KIDOCO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư sản xuất tại Mỹ của công ty bánh kẹo KIDOCO sẽ giúp ích cho bạn.