Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp theo chương trình dự án Sky Garden của Vie

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp theo chương trình dự án Sky Garden của Vie

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong năm ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Vietcombank luôn được biết đến như một ngân hàng chuyên phục vụ hoạt động thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ vốn cho các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Tuy nhiên kể từ năm 2000, do điều kiện nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi căn bản, do nhu cầu về dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển, nhất là dịch vụ bán lẻ tới các tầng lớp dân cư, Vietcombank đã có những chính sách thích hợp để phát triển thị phần trong lĩnh vực này. Thực hiện chính sách phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, từ năm 2001 Vietcombank đã có những định hướng mở rộng dịch vụ, mở rộng đối tượng khách hàng, đưa thêm nhiều sản phẩm bán lẻ như thẻ rút tiền tự động ATM, cho vay tiêu dùng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa đối tượng khách hàng, tăng doanh số hoạt động và thị phần bán lẻ, lĩnh vực hoạt động mà trước đây không phải là truyền thống của Vietcombank. Đầu năm 2004 Vietcombank ban hành qui chế cho vay trả góp (mua nhà, động sản có giá trị) nhằm tạo thuận lợi về mặt pháp lý cho hoạt động cho vay trả góp của các Chi nhánh Vietcombank trong cả nước. Sản phẩm cho vay trả góp không phải là một sản phẩm mới, hình thức cho vay này đã được các ngân hàng Việt Nam sử dụng từ rất lâu (đặc biệt là các NHTM cổ phần), Vietcombank là ngân hàng đi sau về việc áp dụng hình thức này. Đây chính là khó khăn của Vietcombank khi triển khai sản phẩm cho vay trả góp do thiếu kinh nghiệm thực hiện cũng như phương pháp thu hút khách hàng tham gia. Việc tìm ra một phương thức phát triển sản phẩm cho vay trả góp vừa an toàn, thuận tiện, thu hút khách hàng là một vấn đề cấp bách được Vietcombank quan tâm hàng đầu.
  Là một Chi nhánh của Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Khu Chế Xuất Tân Thuận (Vietcombank Tân Thuận) đã thử nghiệm một chương trình cho vay trả góp bằng cách liên kết cùng Công ty Phú Mỹ Hưng tập trung tài trợ cho các khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án Sky Garden (Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7) do Công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Quá trình thực hiện chương trình liên kết này cho thấy đây là một hình thức có nhiều điểm thuận lợi để phát triển sản phẩm cho vay trả góp mua nhà, đặc biệt là các căn hộ chung cư tại các khu đô thị mới. Vì vậy đề tài “Phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp theo chương trình dự án Sky Garden của Vietcombank Tân Thuận và Công ty Phú Mỹ Hưng” đã được thực hiện nhằm nghiên cứu, đánh giá kết quả chương trình liên kết cho vay trả góp mua nhà dự án Sky Garden của Vietcombank Tân Thuận và Công ty Phú Mỹ Hưng, qua đó định hướng phát triển sản phẩm cho vay trả góp mua nhà một cách hiệu quả nhất cho Vietcombank .

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng cơ cấu dư nợ tín dụng của Vietcombank Tân Thuận trong thời gian từ năm 2002 tới nay, phân tích các cơ sở để Vietcombank Tân Thuận tiến hành thử nghiệm chương trình liên kết cho vay trả góp mua nhà cùng Công ty Phú Mỹ Hưng, phân tích các điều kiện của chương trình, quá trình thực hiện chương trình và đánh giá hiệu quả chương trình liên kết cho vay mua nhà trả góp của Vietcombank Tân Thuận và Công ty Phú Mỹ Hưng nhằm đưa ra kết luận về việc có nên sử dụng hình thức liên kết với các chủ đầu tư để phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp hay không, đồng thời đề xuất các bước cơ bản để ra quyết định liên kết, nội dung liên kết, qui trình thực hiện, và một số vấn đề pháp lý lên quan tới phương thức cho vay trả góp mua nhà tại các dự án nhà ở mới.

  3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Việc nghiên cứu, đánh giá chương trình liên kết cho vay mua nhà trả góp của Vietcombank Tân Thuận và Công ty Phú Mỹ Hưng là một nghiên cứu có tính chất riêng lẻ, đặc thù cho Vietcombank nên phạm vi nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu tình huống, chỉ gói gọn trong một ngân hàng, một chương trình thử nghiệm sản phẩm cho vay trả góp của Vietcombank Tân Thuận. Địa bàn nghiên cứu là thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng nghiên cứu là một tổng thể gồm cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và tín dụng trả góp, thực trạng cơ cấu dư nợ tín dụng của Vietcombank Tân Thuận, cơ sở hình thành chương trình liên kết cho vay mua nhà trả góp, nội dung chương trình, qui trình thực hiện, đối tượng khách hàng, doanh số hoạt động sau khi thực hiện và một số vấn đề pháp lý liên quan.
  4.Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài cần phải có phương pháp và cách tiếp cận khoa học và phù hợp. Cơ sở lý thuyết thực hiện đề tài chủ yếu dựa vào lý thuyết tổng quan về tín dụng ngân hàng, về nghiệp vụ tín dụng của NHTM, cụ thể hơn về kỹ thuật cho vay trả góp, cùng với các qui định về cơ sở pháp lý hiện hành của nghiệp vụ này.
  Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng bao gồm phương pháp phân tích định tính như phân tích các yếu tố tạo nên thành công của chương trình và một
  số yếu tố pháp lý liên quan ; phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp như phân tích sự thay đổi cơ cấu dư nợ của Vietcombank Tân Thuận qua 3 năm gần nhất, phân tích tỷ trọng doanh số cam kết cho vay trả góp trong tổng doanh số cam kết cho vay của Vietcombank Tân Thuận.
  Nguồn số liệu sử dụng trong phân tích được thu thập từ các báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của Vietcombank Tân Thuận, báo cáo hoạt động tín dụng định kỳ của Vietcombank Tân Thuận, các báo cáo thực hiện riêng chương trình liên kết với Công ty Phú Mỹ Hưng, số liệu khảo sát trực tiếp qua các bảng kê khai thông tin khách hàng của chương trình này.
  5.Kết cấu của luận văn
  Kết quả nghiên cứu chương trình liên kết cho vay mua nhà dự án Sky Garden của Vietcombank Tân Thuận và Công ty Phú Mỹ Hưng được tập hợp và trình bày thành 3 chương trong luận văn này. Chương 1 trình bày tổng quan về tín dụng ngân hàng, đặc điểm hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại hiện nay, xu hướng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng của các ngân hàng thương mại
  và tổng quan về kỹ thuật cho vay trả góp. Chương 2 sẽ giới thiệu chương trình thử nghiệm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng của Vietcombank Tân Thuận, đó
  là chương trình liên kết cho vay mua nhà dự án Sky Garden của Vietcombank Tân Thuận và Công ty Phú Mỹ Hưng. Chương 3 sẽ đánh giá hiệu quả và phân tích các cơ sở dẫn đến kết quả của chương trình dự án Sky Garden để phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp của Vietcombank theo chương trình liên kết này. Phần kết luận sẽ đề xuất những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện việc phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp theo các chương trình liên kết với chủ đầu tư tài trợ cho người mua nhà trong các dự án nhà ở mới.
  Đề tài này là một nghiên cứu có tính thực tiễn cao vì nó gắn chặt với hoạt động kinh doanh thực tế hiện nay của Vietcombank. Theo yêu cầu của Vietcombank Trung Ương, sau khi kết thúc chương trình liên kết cho vay mua nhà dự án Sky Garden với Công ty Phú Mỹ Hưng, Vietcombank Tân Thuận sẽ báo cáo đánh giá kết quả chương trình để Vietcombank Trung Ương xem xét, nếu phù hợp sẽ nhân rộng mô hình liên kết này ra các chi nhánh khác.

  Xem Thêm: Phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp theo chương trình dự án Sky Garden của Vie
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp theo chương trình dự án Sky Garden của Vie sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status